ESEV

Kamera Önü Oyunculuğu

ESEV

Kamera Önü Oyunculuğu

Kamera önü oyunculuk, film, dizi, klip ve reklamlarda yapılan oyunculuk çalışmalarıdır. Temel oyunculuk eğitimi ile başlayıp ileri teknik oyunculuk eğitimi ile devam eden eğitimin birincil hedefi, konservatuvar eğitimi temelli yetkin kadrosu ile oyuncu adayının kendi yeteneklerini keşfetmesini sağlamak, teorik teknik bilgilerle, pratik eğitimi birlikte vererek kişilerin kamera önünde yeteneklerini daha iyi sergilemelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: Rol çalışmaları,  doğallık, konsantrasyon, odaklanma, oyunculuk metotları, doğaçlama, doğaçlama teknikleri, jest ve mimik uygulamaları, ses ve nefes çalışmaları, fonetik, artikülasyon, boğumlama, tonlama, vurgu, ulama.

Diğer Kurslar