ESEV

Yapay Çiçek Yapımı

ESEV

Yapay Çiçek Yapımı

Çiçeğin karakteristik özelliklerini kaybetmeden, yoğurma yöntemi ile hazırlanan soğuk porselen hamurunu ütüleme, boyama, tel sarma ve dallama uygulamalarıyla şekillendirme bilgi ve becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: Malzeme bilgisi, tasarım, soğuk porselen hamuru hazırlama, porselen hamura şekil verme.

Diğer Kurslar