ESEV

Güzel Sanatlara Hazırlık

ESEV

Güzel Sanatlara Hazırlık

(El Sanatları – Geleneksel Sanatlar – Plastik Sanatlar)

Programın eğitimi, güzel sanatlar lisesi ve güzel sanatlar fakültelerinin bölümlerinde eğitim almak isteyen öğrencileri yetenek sınavlarına hazırlanmayı amaçlar.

Güzel sanatların içindeki herhangi bir bölüme ilgi duyan bireyler başarılarını yetenek sınavlarında ispatlamak için güzel sanatlara hazırlık kurslarını tercih etmektedirler. Dolayısıyla bireylerin bu yetenek sınavında başarılı olabilmeleri için asgari düzeyde bir yeteneğe sahip olmaları gerekmektedir. Güzel sanatlara hazırlık kursları başarının düzeyini arttırmak için düzenlenmiş kurs programından oluşur.

Konu Başlıkları: Nokta ve çizgi, açıklık ve koyuluk, ışık ve gölge temel bilgileri, genel tasarı ilkeleri, renk, doku, strüktür, perspektif, karakalem resim teknikleri, temel desen eğitimi, natürmort kompozisyon, röprodüksiyon, insan anatomisi, canlı modelden desen eğitimi, yarı imgesel kompozisyon, imgesel kompozisyon.

Diğer Kurslar