ESEV

Bi’ Takım Çocuklar

ESEV

Bi’ Takım Çocuklar

Tiyatro bir sahne sanatıdır. Tiyatro eseri, olayları oluş yoluyla gösterir. Bu yönüyle konuşma ve eyleme dayanan bir gösteri sanatı olarak da tanımlanabilir. Yaygın bir deyişle tiyatro; insanı, insana, insanla, insanca anlatma sanatı olarak Shakespeare’in sözüyle de ifade edilir. Bu sebeple çocuklarımızı da tiyatro eğitimiyle kendini ifade edebilme imkanı sunuyoruz.

Kurumumuzda Bi’ Takım Çocuklar tiyatro eğitimi 9-12 yaş için  uygunudur.

Konu Başlıkları: Doğaçlama, Artikülasyon (Diksiyon), Oyun Okumaları, Sahne Alıştırmaları, Oyun çalışmaları.

Eğitim Süresi: 180

Diğer Kurslar