ESEV

Bi’ Takım Çocuklar

ESEV

Bi’ Takım Çocuklar

Tiyatro; oyuncuların belirli bir senaryoyu, canlı performans göstererek seyirciye sunmasına dayanan bir sanat dalıdır. Program ile tiyatro ve oyunculuk sanatı yolu ile kendini ifade edebilme becerisi kazandırmak, grup çalışması yöntemiyle kişisel yaratıcılığı geliştirmek, tiyatroda ilgi noktalarını çeşitlendirmek ve öğrenciye özgü bir yaratıcılık alanı sağlamak amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: Doğaçlama, Artikülasyon (Diksiyon), Oyun Okumaları, Sahne Alıştırmaları, Oyun çalışmaları.

Diğer Kurslar