ESEV

Bİ’TAKIM ÇOCUKLAR

Tiyatro, bir sahne sanatıdır. Tiyatro eseri, olayları oluş yoluyla gösterir. Bu yönüyle konuşma ve eyleme dayanan bir gösteri sanatı olarak da tanımlanabilir. Yaygın bir deyişle tiyatro; insanı, insana, insanla, insanca anlatma sanatı olarak Shakespeare’in sözüyle de ifade edilir.

Kurumumuzda Bİ’ Takım Çocuklar tiyatro eğitimi 9-12 yaş için  uygunudur.

 

Konu Başlıkları: Doğaçlama,Artikülasyon(Diksiyon),Oyun okumları,Sahe alıştırmaları,Oyun çalışmları.

 

Eğitim Süresi:180

Diğer Kurslar