ESEV

Tasavvuf Müziği Korosu

ESEV

Tasavvuf Müziği Korosu

Tasavvuf müziği vahdet-i vücut (vücudun birliği) anlayışıyla bestelenmiş dini yapıtlardan oluşur. Türk Tasavvuf Musikisi eserlerini koro içinde temel ve ikinci seviyede, genel müzik teknik ve teorilerine uygun olarak söyleyebilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, ilahi, şuğul, durak, nefes, mersiye, temcit, tevşih, kaside, naat gibi tasavvuf musikisinin formlarının eserler eşliğinde uygulamalı olarak icrası.

Diğer Kurslar