ESEV

Tasavvuf Müziği Korosu

ESEV

Tasavvuf Müziği Korosu

Türk Tasavvuf Musikisi eserlerini koro içinde temel ve ikinci seviyede, genel müzik teknik ve teorilerine uygun olarak söyleyebilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır.

Kurumumuzda tasavvuf müziği korosu eğitimi genel olarak başlangıç seviyesinde 12 yaş ve üstü için en uygunudur.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, ilahi, şuğul, durak, nefes, mersiye, temcit, tevşih, kaside, naat gibi tasavvuf musikisinin formlarının eserler eşliğinde uygulamalı olarak icrası.

Eğitim Süresi: 72 saat

Diğer Kurslar