ESEV

Drama

Yaratıcılık becerisini genel amaç olarak hayatın içinde bir beceri şeklinde sunabilen ve yaratıcı drama becerilerini etkin olarak kullanabilen kişilerin yetiştirilmesini hedefleyen bir eğitim programıdır.

Kurumumuzda  drama eğitimi 7-12 yaş  grubuna verilmektedir.

 

Konu başlıkları: İletişim süreçleri, yaratıcı drama, diksiyon, kişisel gelişim ve beden dili.

Eğitim Süresi:72 saat

Diğer Kurslar