ESEV

Drama

ESEV

Drama

Yaratıcılık becerisini genel amaç olarak hayatın içinde bir beceri şeklinde sunabilen ve yaratıcı drama becerilerini etkin olarak kullanabilen kişilerin yetiştirilmesini hedefleyen bir eğitim programıdır.

Kurumumuzda  drama eğitimi 7-12 yaş  grubuna verilmektedir.

Konu başlıkları: İletişim süreçleri, yaratıcı drama, diksiyon, kişisel gelişim ve beden dili.

Eğitim Süresi: 72 saat

Diğer Kurslar