ESEV

Drama

ESEV

Drama

Drama, tiyatro tekniklerinden faydalanarak bir olayı veya bir durumu hayal edip doğaçlama yöntemiyle canlandırarak kişinin gelişimine, düşünme, olay ve durumları daha farklı görme becerisine katkı sağlayan bir atölye çalışmasıdır.

Konu Başlıkları: Drama, tanışma ve bireysel özellikler, iletişim ve etkileşim, grup iletişimi ve etkileşimi, duyu çalışmaları ve duyular, bedene dayalı çalışmalar, materyal oyunları kendini ve başkalarını anlamanın yolları; empati, öz yönetim ve kendini gerçekleştirme, rol oyunları ve alıştırmaları.

Diğer Kurslar