ESEV

Piyano

ESEV

Piyano

Başta klasik müzik alanında olmak üzere müziğin her dalında kendisine özel bir yer edinen piyanonun icadı Ortaçağ Avrupası’na kadar dayanmaktadır. Bu dönemde dört telli monokord ile başlayan enstrümanın gelişimi müzik kültürünün ayrılmaz bir parçası olan ‘klavikord’ ve ‘klavsen’ çalgısı ile teknik evrimini sürdürerek, kronolojik olarak devam etmiştir. Daha sonrasında ise dökme demir tekniğinin piyanoya kazandırılması pedalların gelişimi gibi pek çok ilerleme ile entsrüman her geçen gün kendisine yenilikler katarak günümüzde hala gelişimine devam etmektedir.  Bu enstrümanda ustalaşan ve enstrümanın ruhuna uygun besteler  yapan bir çok müzisyen de tıpkı enstrümanın kendisi gibi insanlık ve sanat tarihinde kendisine unutulmaz bir yer edinmişlerdir.

Batı müziğinde piyanoyu temel, ikinci seviye ve ileri seviyede genel müzik tekniklerine uygun olarak icra edebilme bilgi ve becerisinin kazandırılması hedeflenir.

Kurumumuzda  drama eğitimi 6-15 yaş  grubuna verilmektedir.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, piyano çalmada oturuş ve duruş tekniği, piyanoda staccato ve legato teknikleri, do dizisinde bir ve iki oktavda parmak değişiklikleri, piyanoda ifade terimleri ve ifade bağları, hız ve gürlük terimleri, tonal ve modal diziler, piyanoda majör ve minör akorlar.

Eğitim Süresi: 36 saat

 

 

Diğer Kurslar