ESEV

Piyano

ESEV

Piyano

Piyano, klasik tanımı ile üzerinde tuşlar bulunan ve bu tuşlara bağlı çekiçlerin tellere vurması ile sesin ortaya çıkmasını sağlayan müzik aletidir. Piyano üzerinde siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renkte tuş grubu bulunmaktadır. Programa katılanların; piyano tekniklerini uygulaması, piyano edebiyatından seçme parçaları tekniğine uygun çalması, amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, piyano çalmada oturuş ve duruş tekniği, piyanoda staccato ve legato teknikleri, do dizisinde bir ve iki oktavda parmak değişiklikleri, piyanoda ifade terimleri ve ifade bağları, hız ve gürlük terimleri, tonal ve modal diziler, piyanoda majör ve minör akorlar.

Diğer Kurslar