ESEV

Konservatuvara Hazırlık

ESEV

Konservatuvara Hazırlık

Programın eğitimi, konservatuvar bölümleri ve güzel sanatlar lisesinde müzik eğitimi almak isteyen öğrencileri yetenek sınavlarına hazırlanmayı amaçlar. Bu eğitim programının hedefi bireye bir meslek kazandırmaya yönelik olmayıp bireyi meslek kazandıran okulların sınavına hazırlamaktır.

Kurumumuzda konservatuvara hazırlık eğitimi genel olarak başlangıç seviyesinde 16 yaş, güzel sanatlar lisesinde ise 14 yaş ve üstü için uygundur.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, piyanoda tek ses, çift ses ve akor duyumu, solfej ve dikte, majör ve minör diziler, makamsal ezgi tekrarı, tonal ezgi tekrarı, ritim tekrarı, sınav performansına yönelik eser seçimi, ses ya da enstrümanla eserin hazırlanması.

Eğitim Süresi: 144 saat

Diğer Kurslar