ESEV

KONSERVATUARA HAZIRLIK

Programın eğitimi, Konservatuar  bölümleri ve Güzel sanatlar lisesinde müzik eğitimi almak isteyen öğrencileri, yetenek sınavlarına hazırlanmayı amaçlar. Bu eğitim programı bir meslek kazandırmaya yönelik olmayıp, bireyi meslek kazandıran okulların sınavına hazırlamayı hedefler.

Kurumumuzda Konservatuara Hazırlık eğitimi genel olarak başlangıç seviyesinde 16 yaş, Güzel sanatlar lisesinde ise 14 yaş ve üstü için en uygunudur.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, piyanoda tek ses, çift ses ve akor duyumu, solfej ve dikte, majör ve minör diziler, makamsal ezgi tekrarı, tonal ezgi tekrarı, ritim tekrarı, sınav performansına yönelik eser seçimi, ses ya da enstrümanla eserin hazırlanması.

Eğitim Süresi:144

Diğer Kurslar