Öneri ve Talep Formu

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Esenler'de şehir planlamasının kontrolünü sağlayarak, ilçe içinde yapılması planlanan bina ve yapıların gerekli mevzuat çerçevesinde gerçekleşmesini sağlar.

Kent tasarımının gerçekleştirilmesi ve uygulanması amacı ile gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek, takibini sağlamak, yapıların ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuatlara uygun olacak şekilde oluşmasını ya da uygun hale getirilmesi için gerekli kontrolleri yaparak konu ile ilgili projeleri ve uygulamalarını denetler.

Müdürlük Nerede?

Adres: Birlik Mah. Mehmet Akif İnan Cad. No: 6-8

Telefon: 444 0073

Hizmet Alanları

  • Yeni inşaatların kontrolü
  • Kaçak, metruk ya da kamulaştırılan yapıların yıkımı
  • Mevcut yapılara çatı izni verilmesi
  • Yazılı imar durumu, çizili imar durumu, yıkım ruhsatı, proje tescil belgesi, yapı ruhsatı, asansör tescil vb. belgelerin tanzimi/kontrolü
  • 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişiklikleri

Müdürlük Haberleri