Öneri ve Talep Formu

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Esenler sınırları içerisinde sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre oluşturulabilmesi için çalışmalarını yürütür. Çöplerin toplanması, çöp toplama alanlarına nakledilmesi, cadde ve sokakların süpürülmesi, yıkanması işlerinin yapılması ve/veya yüklenici firmalara yaptırılması, bu amaca ilişkin çalışma plan ve programının belirlenmesi, yüklenici firmanın bu plan dâhilinde çalışmalarını sürdürmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlar.

Geri dönüşümü muhtemel her türlü atığın çevre ve insan sağlığına zarar vermeden ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapar.

Müdürlük Nerede?

Adres: 15 Temmuz Mah. Kışla Cad. No: 401

Telefon: 444 0073

Hizmet Alanları

  • Ambalaj atıklarının toplanması
  • Plastik kapak toplama kampanyası
  • Çevre ödülleri
  • İri katı atıkların hafriyat ve moloz atıklarının toplanması
  • Çöp toplama hizmetleri
  • Bitkisel atık yağların toplanması
  • Cadde ve sokakların süpürülmesi

Müdürlüğe Ait Projeler

Müdürlük Haberleri