ESEV

Keman

ESEV

Keman

Yaylı çalgılar grubunun en küçük üyesi olma özelliğine sahiptir. Keman üzerinde dört tane tel yer alır. Kemanda perde bulunmaz. Bu nedenle notaların gözle görünebilir yerleri yoktur. Keman tellerinin arşe sayesinde titreştirilmesi ile keman çalınır. Programa katılanların; çalgının temel pozisyonu ve özelliklerini bilmesi, keman ile ilgili Türk müziği eserlerinden bir dağarcık oluşturması, keman çalarak anlama, anlatma, dinleme ve yaratıcılık gücünü geliştirmesi amaçlanmaktadır.

Konu başlıkları: Temel enstrüman ve yay kavrama teknikleri, yay çekme, entonasyon, basit makamlarda dizi çalışmaları, basit makamlar ve usullerden keman tekniğine uygun olan eserlerin uygulamalı icrası.

Diğer Kurslar