ESEV

Keman

ESEV

Keman

Avrupa temelli bir saz olan keman, Osmanlı topraklarında icra edilmeye başlandığı 18. yüzyıl itibari ile Türk müziğinin temel yaylı sazları olan rebap ve sînekemanın yerini alarak büyük bir önem kazanmıştır. Gözdeliğini hiçbir zaman kaybetmeyen kemanın; Türk müziğindeki yeri, üsluba uygunluğu, öğretimi, icrasında kullanılan teknikler Batı müziği eğitimi ile zaman zaman kesişse de özgün bir eğitimi kapsamaktadır.

Kurumumuzda keman eğitimi genel olarak başlangıç seviyesinde 12 yaş ve üstü için en uygunudur.

Konu Başlıkları:

  1. Seviye için: Temel enstrüman ve yay kavrama teknikleri, yay çekme, entonasyon, basit makamlarda dizi çalışmaları, basit makamlar ve usullerden keman tekniğine uygun olan eserlerin uygulamalı icrası.
  2. Seviye için: Temel süsleme teknikleri (vibrasyon, bağlı icra, çarpma) ve basit, şed ve birleşik makamlardan örnek eserler üzerinde bu süsleme tekniklerinin uygulaması.
  3. Seviye için: Temel süsleme teknikleri (vibrasyon, bağlı icra, çarpma) ve basit, şed ve birleşik makamlardan örnek eserler üzerinde bu süsleme tekniklerinin uygulaması eğitimleri verilmektedir.

Eğitim Süresi:72 saat

Diğer Kurslar