%100 Hayat, “Yerel Yönetimler ve Gençlik” konulu proje yarışmasında 1.lik, Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ve 409 projenin katıldığı yarışmada 2 ödül birden almıştır.

%100 Hayat

% 100 HAYAT projesi kapsamında ilçemiz sınırlarındaki tüm ilköğretim ve lise düzeyi okullarda ebeveynlere yönelik “Bağımlılığı önleme ve farkındalık” seminerleri 2019-2020 eğitim öğretim yılında da devam ediyor.

%100 Hayata Bağlan

Esenler genelindeki madde bağımlılarının tespit, tedavi ve rehabilite edilmeleri sonrasında meslek ve iş sahibi yapılmalarını hedefleyen %100 Hayat Projesi’yle kanayan bir yaraya parmak bastık. Bu proje sayesinde son yıllarda sayıları artan ve gündemden düşmeyen madde bağımlısı gençlere ve ailelerine yardımcı olduk. %100 Hayat Projesi ile bir taraftan yüzlerce gencimizin yeniden topluma kazandırılması sağlanırken, diğer taraftan da ilçemizdeki huzur ve güvenliğin sağlanmasına büyük katkı sunduk.

Bu Projede Hayat Var

•Projenin başlangıcı olan 2010 yılından 2013 yılı sonuna kadar, hastaların tıbbi tedavileri özel hastanelerde yatarak yapılmıştır.

 •2013 yılı Aralık ayından bu yana hastaların tıbbi tedavileri Erenköy Ruh ve  Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM Servisi’nde ayaktan ve yatarak yapılmaya başlanmıştır.

•Ayaktan tedavide periyodik olarak tıbbi desteğin yanında, kullanılan madde grubuna yönelik bağımlılık eğitimleri ile süreç desteklenmekte, hastanın tedavideki seyrine göre kontrol ve tıbbi destekleri azaltılarak sonlandırılmaktadır.
•Yatarak tedavide AMATEM Kliniği’nde 21 günlük yatış programı uygulanmaktadır. Bu süre boyunca hastalar tıbbi tedavilerini alıp eğitimlere ve toplantılara katılmakta, spor ve atölye çalışmaları yapmaktadır.
Tedavi programlarını tamamlayıp taburcu olan hastalar tıbbi tedavilerine ayaktan devam etmekte ve düzenli kontrollerle takipleri yapılmaktadır.
•Proje kapsamında her hafta salı günleri hastaların tedavi ve kontrol takibi için belediyemizin aracı ile hastaneye psikolog eşliğinde gidilmektedir.

Proje Faali̇yetleri̇ ve Destek Alınan Kurumlar

1- Çocuk ve ebeveyne yönelik rehabilitasyon hizmetleri
2- Sosyokültürel faaliyetler
3- Tedaviye yönelik faaliyetler
    a) Önleyici faaliyetler
    b) Meslek eğitim kursları
    c) Meslek edindirme çalışmaları

  • İlçe Emniyet Müdürlüğü
  • Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
  • Kaymakamlık Sosyal Dayanışma Vakfı
  • İlçe Sağlık Müdürlüğü
  • Muhtarlıklar

Diğer Projeler