Öneri ve Talep Formu

Zabıta Müdürlüğü

İlçede düzenin sağlanması ile görevli olup; bu amaçla Belediye Meclisi tarafından alınan, belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklara uymayanlar hakkında mevzuatta belirlenmiş olan ceza ve diğer yaptırımları uygulamakla görevlidir.

Ölçü ve tartı aletlerinin standart belirtilen ölçülere uygunluğu noktasında muayene ve damgalama işlemlerini ilgili yasaya göre yapmak ve yaptırılmasını sağlar. Gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini denetler.

Müdürlük Nerede?

Adres: Havaalanı Mah. Gölcük Sk. No: 1/A

Telefon: 444 0073

Hizmet Alanları

  • Huzur ve güvenliğin sağlanması
  • Talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi
  • Ruhsat denetimi
  • Pazar yerleri ve iş yerleri denetimi

Müdürlük Haberleri