Öneri ve Talep Formu

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Belediyenin bütçe ve kesin hesaplarını hazırlamak, meclise sunmak, tasdik ve vizelerini yaptırmak, belediyenin toplamakta olduğu vergi, resmi harçlar ile diğer alacaklarının zamanında ve düzenli toplanmasını sağlamak, vergi beyanını zamanında vermeyen mükellefleri yerinde tespit ederek yoklama fişi tanzim edip resen tarh ve tahakkukunu yapmak suretiyle mükelleflere tebliğini sağlamakla sorumludur.

Beyan verdiği halde vergisini ödemeyen mükelleflere ödeme emri gönderilmesini, mükelleflerin vergilerle ilgili dilek ve şikâyetlerini dinleyip bu dilek ve şikâyetlere süratli bir şekilde cevap verilmesini sağlar.

Müdürlük Nerede?

Adres: Birlik Mah. Mehmet Akif İnan Cad. No: 6-8

Telefon: 444 0073

Hizmet Alanları

  • Kurumsal yapının iyileştirilmesi
  • Mali yapının etkin ve verimli kullanılması
  • İç kontrol eylem planının hayata geçirilmesi