Öneri ve Talep Formu

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kurum ve kuruluşlarla gerekli iş birliğini sağlamak ve ilçedeki istihdama yönelik çalışmalara başkanlık adına katkıda bulunur. Nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması için gerekli çalışmayı yapar.

Belediyenin görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayarak insan kaynakları ihtiyaç analizi ve planlamasının yapılması, seçilmesi, işe alınması, oryantasyonu, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, özlük işlerinin takibi ve insan kaynaklarına ilişkin iş tanımlarının güncellenmesi, ücret yönetimi, eğitim planlaması ve organizasyonu, çalışan memnuniyetini geliştirme amaçlı sosyo-kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi, kurum stratejik planına uygun olarak kurumsal ve bireysel performans yönetimi, kariyer yönetimi gibi çalışmaların objektif kriterlere, kurumsal gereklere ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirmesini sağlar.

Müdürlük Nerede?

Adres: Birlik Mah. Mehmet Akif İnan Cad. No: 6-8

Telefon: 444 0073

Hizmet Alanları

  • Kurum insan kaynağının iyileştirilmesi
  • Hizmet içi eğitim çalışmaları
  • Yönetici toplantıları
  • Emeklilik işlemleri
  • Staj olanakları
  • Motivasyon artırıcı etkinlikler
  • Personel performans değerlendirme
  • Teftiş faaliyetleri

Müdürlük Haberleri