Öneri ve Talep Formu

Emlâk ve İstimlâk Müdürlüğü

Belediye sınırları içerisinde olup da mevcut imar planında yol, yeşil alan, çocuk parkı vs. amme hizmetine ayrılmış alanların 2942 sayılı kanunla ile değişik 4650 sayılı yasa çerçevesinde istimlâk işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılması işlerini yürütür.

İmar affından yararlanıp, devlete ait arsaların devrini talep eden gecekondu hak sahiplerine tapularını vermek, gayrimenkul sahiplerinin, planlarda donatı alanlarında kalan arsa ve arazilerine karşılık kendi mülkünde olan arsa ve arazilerin trampa işlemlerini yapmak müdürlüğün görevleri arasındadır.

Müdürlük Nerede?

Adres: Birlik Mah. Mehmet Akif İnan Cad. No: 6-8

Telefon: 444 0073

Hizmet Alanları

  • Planlı ve güvenli yapılaşmaya önem verilmesi
  • İmar uygulamaları ve kamulaştırılan alanların geliştirilmesi

Müdürlük Haberleri