Öneri ve Talep Formu

Kadir YİVLİ İç Denetçi

1965 yılında Amasya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Amasya’da tamamladı. 1985 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra yüksek lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı’nda tamamladı. Ayrıca ikinci üniversite eğitimini de Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü’nden aldı.

1986 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı Ankara Defterdarlığı’nda memuriyete başladı. 1986 yılının Ağustos-1987 yılının Kasım ayları arasında askerlik görevini yedek subay olarak yaptı. Askerlik sonrası girmiş olduğu Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetmenliği (646 sayılı KHK ile Vergi Müfettişliği unvanına dönüştürüldü) Sınavı’nı kazanarak 30 Ocak 1989 tarihinde Ankara’da göreve başladı. Daha sonra 17 Temmuz 1989-08 Kasım 2007 tarihleri arasında İstanbul’da Vergi Müfettişi olarak görev yaptı. Ayrıca bu tarihler arasında Vergi Müfettişliği görevinin yanında; Beyoğlu Vergi Denetim Ekip Başkanlığı, Şişli, Beşiktaş, Sarıyer, Kâğıthane ve Beyoğlu ilçelerini kapsayan Boğaziçi Bölgesi Vergi Denetim Bölge Koordinatörlüğü gibi muhtelif idari görevlerde de bulundu. 08 Kasım 2007 tarihinden sonra da 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde Esenler Belediye Başkanlığı’na İç Denetçi olarak naklen atandı ve halen bu kurumda 1. dereceli kadroda İç Denetçi olarak görev yapmaktadır.

İç Denetçilik kadrosuna atandıktan sonra, Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu’nun düzenlemiş olduğu Kamu İç Denetçilik Sertifika eğitimlerini tamamlayarak A1 düzeyinde Kamu İç Denetçi Sertifikası almaya hak kazandı. Kamu İç Denetçilik Sertifika derecesi 24 Aralık 2019 tarihi itibariyle A4 düzeyine yükselmiştir.

Ayrıca, diğer uzmanlık alanları olarak;  Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu Bağımsız Denetçi Belgesi, Türkiye Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Mali Müşavirlik Belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Belgesi’ne sahiptir.

Kadir Yivli, evli ve iki çocuk babası olup, orta düzeyde İngilizce bilmektedir.

Kadir YİVLİ

Kadir YİVLİ

İç Denetçi