Öneri ve Talep Formu

Bugüne kadar yaklaşık 50.000 iş arayan hemşehrimiz istihdam edildi.

ESKAM (Esenler Kariyer Merkezi)

Kendine uygun iş bulmak isteyen vatandaşlarımız ile kaliteli, çalışma azmi olan işçi çalıştırmak isteyen işverenleri buluşturmak için oluşturulan ESKAM, işsizlik sorununa çözüm üretiyor.

İşsizliğe Çare Oluyoruz

Dünyadaki hızlı değişime paralel olarak birçok sektörün öneminin hızla artması veya azalması gerçeği, diğer taraftan ekonomik unsurların etki sahalarının ulusal veya bölgesel olmaktan çıkıp küresel bir boyut kazanması, ülkelerin istihdam olgusunu daha hareketli bir zemin üzerinde tekrar düşünmeye mecbur bırakmıştır.

Ulusal politikalarda işsizlik sigortası gibi bilinegelen pasif istihdam tedbirlerinden, aktif istihdam tedbirlerine geçilmesi gerektiğinin işaretlerini veren bu hızlı değişim 1990’larla birlikte istihdam merkezli sosyal politikalara yönelişi başlatmıştır.

Bu yönüyle Esenler Kariyer Merkezi (ESKAM), hem ihtiyaç duyulan nitelikli insanların yetiştirilmesine rehberlik ediyor, hem işverenlerin ihtiyaç duyduğu personele erişmesini kolaylaştırıyor, hem de iş arayan vatandaşlarımıza yardımcı olarak onların derdine çare oluyor.

ESKAM ile yeni iş imkanlarına kavuşabilmek için buradan özgeçmişinizi doldurarak bize ulaşabilirsiniz.

ESKAM Neler Yapıyor?

ESKAM sayesinde iş arayan vatandaşlarımız, kısa sürede kendilerine uygun iş bulmanın sevincini yaşıyor. İşe ihtiyacı olan vatandaşlarımız tarafından ESKAM’a yapılan tüm başvurular öncelikle kayıt altına alınıyor. Ardından başvuru sisteminde vatandaşlarımızın eğitim düzeyleri ve yetenekleri kategorize edilerek veri tabanı oluşturuluyor. Böylelikle kaliteli, çalışma azmine sahip işçi çalıştırmak isteyen işverenlerimizin talebiyle iş arayan vatandaşlarımızı işverenlerle buluşturarak 14.000 kişiyi istihdam ettik.

İşverenlerle İş Arayanları Buluşturuyoruz

ESKAM’a sadece iş arayanlar değil, aynı zamanda Türkiye’nin önde gelen şirketleri de ihtiyaçları doğrultusunda vasıflı veya yetiştirilmek üzere vasıfsız işçi almak için müracaat ediyor. Bugüne kadar binlerce iş arayan vatandaşa umut olan ESKAM, iş dünyasının emek talebi nabzını tutarak işverenlere lojistik destek de sağlıyor.

İşverenlerin sektör bazında ve meslek gruplarına göre ihtiyaç duydukları iş alanlarında, işçi bulmalarına yardımcı olmak için meslek edindirme kursları düzenleyen ESKAM, vasıflı elemanlar yetiştirerek yeni istihdam alanları oluşturuyor. ESKAM iş arayan her yaştan vatandaşa ümit olmaya devam ediyor.

ESKAM Meslek Edindirme Kursları

İşsizlik sorununun çözümünde en büyük engel, işgücünün mesleki vasıflardan yoksun olmasıdır. İŞKUR ile iş birliği içerisinde işsizlik sorununa çözüm arayan ESKAM, bir yandan iş arayan vatandaşımıza iş imkânı sunarken diğer yandan ise; meslek edindirme kursları ile nitelikli personel yetiştirmeyi sağlıyor.

ESKAM; hem belediyemizin imkânlarını kullanarak hem de ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürüterek, istihdamın geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla mesleki eğitimler düzenliyor.

Diğer Projeler