Öneri ve Talep Formu

Akademi Esenler bugüne kadar Esenler’i konu alan 9 teze destek verdi.

Akademi Esenler

Esenler'i akademi dünyasıyla buluşturan Akademi Esenler ile ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda nitelikli yükselişi sağlanacak.

Akademi Esenler ile, Esenler ilçe sınırlarında yaşayan yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle irtibata geçilmesi, onların akademik çalışmalarından, fikirlerinden, görüşlerinden istifade edilmesi, ilgi alanlarının Esenler’e yönlendirilmesi ve ihtiyaç duydukları konularda destek olunması hedeflenmiştir.

Bu proje sayesinde hem Esenler ilçesi akademik çalışmalar ışığında daha emin adımlarla yükselişine devam edecek, hem de başarılı akademik çalışmalara destek olunarak ülkenin geleceği olan genç bilim adamları desteklenecektir.

Destek Verilen Tezler

  • Şehir Dokusunda Mahalle: İstanbul Esenler’de Aile Apartmanı Olgusunun incelenmesi
  • Çocuklara Yönelik Yerel Yönetim Uygulamaları: Esenler Belediyesi Örneği
  • İstanbul İlinde Çocuk Dostu Kent İçin Mekan, Çevre, Tasarım, Gelişim Eksenli Bir Proje
  • İstanbul Esenler’de Kentsel Dönüşüm Projelerinin Sosyal ve Mekansal Yansımaları
  • Yerel Yönetimlerin Gençlere Yönelik Hizmetleri: İstanbul Esenler Gençlik Merkezi Örneği
  • Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama
  • Planlamada Adil Kent Yaklaşımı Çerçevesinde Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının İncelenmesi
  • Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi “6306 Sayılı Yasa”
  • Kent ve Markalaşma: Esenler Örneği

Tezlerin içeriğine ulaşmak için tıklayın. 

Diğer Projeler