Kültür Sanat

Çeşitli Yazarlar

Şehir Düşünce Merkezi

Şehir ve Düşünce – 13. Sayı

Bu Sayıdaki Yazılar ve Yazarları

Dr. Öğrt. Üyesi Ali Cançelik
Osmanlıda Şehir, Vakıf ve Sosyal Hayat

Metin Önal Mengüşoğlu
Üniformalı Kentler Kimlikli Şehirler

Cihan Aktaş
Bir Şehri Koruyan Kelimeler

Ahmet Büyükgümüş
Kentsel Mekanın Sürdürülebilir Gelişimi ve Gençlerin Siyasal Katılımı: Türkiye’de Kent Konseyleri, Gençlik Meclisleri Üzerine Bir Değerlendirme

Arş. Gör. Yunus Çolak
Postmodern İdare Biçiminde Uzlaştırıcı Bir Aktör Olarak Sivil Toplum Kuruluşlarının Kentsel planlama Sürecine Dahil Edilmesi

Dr. Görgün Özcan
Sivil Toplum Perspektifinden Osmanlı Şehir Sistemi ve Vakıflar

Hasan Aycın
Çizgi

Erol Özvar, Mazhar Bağlı, Bilal Erdoğan, M. Tevfik Göksu, Murat Şentürk, Hasan Taşçı
Dosya Toplantısı – Şehir ve Sivil Toplum Üzerine Düşünceler

Prof. Dr. Yüksel Demirkaya
Vatandaş İle Kamu Kurumları Arasındaki Köprü: Sivil Toplum Kuruluşları

Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel
Kentin Yeni Sivil Aktörleri İstanbul’daki Suriyeli Dernekler

Hüseyin Atlansoy
Şiir

Prof. Dr. Saffet Erdoğan – Prof. Dr. Recep Aslan
Sürdürülebilir Şehirler İçin Tasarım Araçlarının Asıl Uygulayıcıları: Sivil Toplum ve Gönüllüler

Mesut Dündar
Belediyelerde Sosyo-Kültürel Hizmetlerde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü

Doç. Dr. Rasim Akpınar – Dr. Öğr. Üyesi İsmail Başaran
Şerif Mardin’in Sivil Toplum Düşüncesi Bağlamında Osmanlıda Mahallenin Önemi

Cihan Aktaş
Röportaj: Majd Mashharawi

Diğer Yayınlar