Kültür Sanat

ESEV Tasavvuf Mûsikîsi Topluluğu

Esenler Belediyesi

Gönlümüzden Esenler 2 – Mest-ü Hayrânım

2017 yılından beri, Türk Müziği sanatçısı Agâh’ın yönetiminde repertuar çalışmalarına ve müzik eğitimine devam eden Esenler ilçesindeki din görevlilerinden oluşan topluluk “Gönlümüzden Esenler 2 - Mest ü Hayrânım” müzik albümünü dinleyicileriyle buluşturdu.

1. Ney Taksimi
İcra: Ali Tüfekçi

 

2. Salât-ı Kemâliye
Söz, Müzik: Anonim

 

3. Şehinşâhı
Söz: Anonim Müzik: Zekâi Dede

 

4. Vâsıl Olmaz Kimse Hakk’a
Söz: Şemseddin Sivâsî Müzik: Sebilci Hüseyin Efendi

 

5. Hû Allahümme (Selamlama)
Söz, Müzik: Anonim

 

6. Yörük Değirmenler
Söz: Yunus Emre Müzik: Anonim

 

7. Kanun Taksimi
İcra: Turgut Özüfler

 

8. Aşkın ile Âşıklar
Söz: Yunus Emre Müzik: Anonim

 

9. Mülki Bekâ
Söz: Yunus Emre Müzik: Sebilci Hüseyin Efendi

 

10. Mâil Oldum Bahçesinde Hurmaya
Söz: Yunus Emre Müzik: Anonim

 

11. Mest-ü Hayrânım
Söz: Şeyh Ahmed Kuddûsi Hz. Müzik: Anonim
Şol Cennetin Gülzârına
Söz: İbrahim Hakkı Hz. Müzik: Anonim

 

12. Ey Âşıkan
Söz: Yunus Emre Müzik: Şeyh Mes’ut Efendi

Diğer Yayınlar