Öneri ve Talep Formu

Proje kapsamında 200 katılımcı ile görüşme yapıldı.

Çocukların Hakkı Var

Çocuk Hakları konusunda toplumsal farkındalık ve bilinç oluşturmayı amaçlayan Esenler Belediyesi, "Çocukların Hakkı Var" projesini başlattı.

Proje kapsamında farklı yaş gruplarındaki çocuklara ve anne babalara “çocuk hakları” konusunda eğitimler verildi ve çeşitli atölyeler düzenlendi. Yine proje kapsamında akademisyenlerin, öğretmenlerin, kamu çalışanlarının, sivil toplum örgütü yöneticilerinin, gazetecilerin ve çocukların katıldığı iki çalıştay düzenlendi. Çalıştayda “Çocuk haklarının öğrenilmesinde aile kurumu ve ebeveynlerin sorumlulukları”, “Çocuğun ruh sağlığı ve kişilik gelişimi sürecinde çocuk haklarının önemi”, ”Ulusal ve uluslararası hukukta çocuk hakları”, “Çocuk haklarının korunması ve yaygınlaştırılması”, “Medya bağlamında çocuk hakları”, “Yerel yönetimler gözünden çocuk hakları”,  “Mevcut uygulamalar – geleceğe yönelik planlamalar” gibi bir çok başlıkta sorunlar ve çözüm önerileri üzerinden duruldu.

Bilgi Evleri ve Anne Çocuk Kampüsü’nde eğitim gören okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerimiz ve velilerimiz ile uzman akademisyenler bir hafta boyunca çocuk hakları konulu atölye çalışmalarını tamamladı. Atölye çalışmaları ile çocuklarımız haklarını öğrenirken velilerimizde çocuklarımızın hakları konusunda bilinçlendirildi.

ÇOCUKLARIN HAKKI VAR PROJESİ E-KİTABINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Proje Hakkında

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 20 Kasım 1989 tarih ve 44/25 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. Türkiye sözleşme metnini 14 Eylül 1990 tarihinde imzalamış ve sözleşme ülkemizde 4 Mayıs 1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin temel önceliği, dünyanın her yerinde çocukların “yüksek yararı”nı ve “yaşama, gelişme, korunma ve katılma” gibi temel haklarını gözetmektir. Sözleşmeye taraf olan tüm devletler bu hakların korunması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde öne çıkan çocuk hakları;

 • Yaşama Hakları: Yaşama, Aile Ortamında Büyüme, Beslenme, Barınma, Sağlık Hizmetlerine Erişim,
 • Gelişme Hakları: Eğitim, Oyun, Eğlenme, İlgilenme, Gelişim Desteği, İlgi ve Yeteneklerini Geliştirme.
 • Korunma Hakları: İhmalden Korunma, İstismardan Korunma, İstismardan Korunma, Kötü Muameleden Korunma, Zararlı Alışkanlıklardan Korunma.
 • Katılma Hakları: Görüşlerini Açıklama, Kendisi İle İlgili Kararlar Alma, Aile Kararlarına Katılma, Toplumsal Hayata Katılma.

Bu temel ilkeler doğrultusunda hayata geçirilen “Çocukların Hakkı Var” projesi ile çocuk hakları konusunda toplumsal farkındalık ve bilinç oluşturmak amacıyla, çocuklara ve ebeveynlere yönelik eğitimler atölyeler düzenlenmiş; çocukların, akademisyenlerin ve farklı meslek gruplarının katıldığı çalıştaylar gerçekleştirilmiş, çocuk haklarını vurgulayan afişler ve broşürler hazırlanmış ve farklı gruplardan çeşitli veriler toplanarak mevcut durum, sorunlar ve uygulamalar bilimsel araştırma metodolojisine uygun olarak incelenmiştir.

Proje kapsamında;

 • Okul öncesi dönem çocuklarına yönelik 4 adet atölye,
 • İlkokul çocuklarına yönelik 2 adet atölye,
 • Ortaokul çocuklarına yönelik 2 adet atölye,
 • Ebeveynlere yönelik 8 adet atölye,
 • Farklı meslek gruplarının ve çocukların katıldığı 1 adet çalıştay,
 • Akademisyenlerin ve çocukların katıldığı 1 adet çalıştay,
 • 200 katılımcı ile bireysel görüşmeler,
 • Afiş, broşür ve medya içerikleri tasarımı gibi çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamındaki diğer çalışmalar devam etmektedir.

Proje Etkinlikleri

Okul Öncesi ve İlkokul Çocuklarına Yönelik Etkinlikler:

 1. Etkinlik – Hepimiz Biriz
 2. Etkinlik – Ellerimiz: Haklarımız
 3. Etkinlik – Haklarını Bilen Şairler
 4. Etkinlik – Güçlü Bağlar

Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Etkinlikler:

 • Isınma Etkinliği: Karışık Salata
 • Ana Etkinlik: Senin Hakkın Benim Hakkım
 • Sonlandırma Tekniği: Sevgi Yağmuru

Ebeveynlere Yönelik Etkinlikler:

Çalıştay: Kamu Kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları, akademisyen ve öğretmenler ile gerçekleştirilen çalıştaylarda, çocuklar ile ilgili öne çıkan dijital bağımlılık, çocuk istismarı, çocuk işçiliği, aile eğitimlerinin yetersiz olması, oyun alanlarının yetersiz olması, çocukların okul öncesi eğitime erişememe durumu sorunlarına çözüm önerileri geliştirilmektedir.

Gelecek İle İlgili Yol Haritası

 • Teknoloji ile geleneği birleştiren projelerin üretilmesi,
 • Sorumluluk duygusunun arttırılacağı projelerin tasarlanması,
 • Çocukların yerele aidiyetin güçlendirilmesi,
 • Esenlerlilik bilincine yönelik gezi ve atölyelerin kurgulanması,
 • Çocukların gittikleri kurumlarda yönetime katılabilmesinin önünün açılması,
 • Göçmen, engelli, dezavantajlı çocuklarla uyum sağlanması için projeler yapılması,
 • Temel ahlaki eğitimin çocuk eğitim sistemine uyarlanması için yerel yönetimlere düşen sorumlulukların belirlenmesi,
 • Çocukların çok olduğu sokaklarda, sokağın güvenli ve çocuk dostu sokaklara, çocuklarla birlikte dönüştürülmesi,
 • Çocuk hakları konusunda ailelere farkındalık eğitimlerinin yapılması. (Yerel yönetimcilerle broşür, seminer vb.)

Çocuk Hakları Paneli

Çocuklarımızın Haklarına Sahip Çıkıyoruz

Esenler Belediyesi 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde “Çocukların Hakkı Var” isimli panel düzenledi. Çeşitli konularda sunumlar yapılan panelde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Av. Ömer Çetinkaya, Prof. Dr. Ali Eryılmaz, Doç. Dr. Özkan Sapsağlam, Dr. Mehmet Gedik, Avukat Şengül Karslı ve Esenler Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdürü Cemal Bolat konuşmalarını gerçekleştirdi. Panelde, Çocuk Hakları ve Ulusal Politikalar, Çocuk Hakları Temelinde Çocukların İyi Oluşlarını Artırmak, Çocuk Hakları Bağlamında Medya, İslami Literatürde Çocuk Hakları, Ulusal ve Uluslararası Hukukta Çocuk Hakları konusunda sunumlar yapıldı.

Çocuk Tiyatrosu

Kuşlar Diyarı 

Tiyatro Külliyen tarafından sahnelenen çocuk oyunu “Kuşlar Diyarı”, Dünya Çocuk Hakları Günü’nde çocuk hakları konusundaki kesitlerinde yer aldığı bölümler eklenerek afacanlara eğlenceli anlar yaşattı.

 

Proje Materyalleri

Esenler Belediyesi olarak tüm hizmetlerimizde “Çocukların üstün yararını ve çocukların haklarını gözetiyoruz.” Çocuk ve ebeveynlere özel olarak hazırladığımız broşür ve materyallerle çocuklarımızın daha mutlu olduğu bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz.

Diğer Projeler