Öneri ve Talep Formu

PARK TANZİM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

ESENLER BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

ESENLER GENELİNDEKİ PARK VE YEŞİL ALANLARDA YAPIM VE ONARIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası:2021/480193
1-İdarenin
a) Adresi:BİRLİK MAH. M.AKİF İNAN CD. NO:6-8 ESENLER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası:2124400900 – 7208 – 2124400976
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı:PARKLARDA TÜM ALT YAPI İŞLERİ (SULAMA VE ELEKTRİK TESİSATI, DRENAJ BORULARI), TÜM ÜST YAPI İŞLERİNİN TAMAMI (PARKE TAŞI DÖŞEMESİ, BASKI BETON, BETON, DUVAR İŞLERİ, ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ, FERFORJE KORKULUKLAR, ÇİM VE TOPRAK SERİMİ) (259 KALEM)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:ESENLER İLÇESİ SINIRLARI İLE ESENLER BELEDİYESİNİN SORUMLULUĞUNDA BULUNAN ALANLAR
c) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi:Yer tesliminden itibaren 400 (DörtYüz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:ESENLER BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ŞEFLİĞİ-Birlik Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi No:6-8 Esenler/İSTANBUL 34230
b) Tarihi ve saati:17.09.2021 – 15:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(A) ALT YAPI İŞLERİ XVIII.GRUP:SAHA İŞLERİ
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR VEYA PEYZAJ MİMARI


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

PUANLAMA

A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması

          “Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;

           TP: Teklif puanı,
           TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
           TF: İsteklinin teklif fiyatı,
          ifade eder.” Şeklinde,

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması

“Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

POZ NOTANIMIPUANLAMA
12BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 25/30 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA, GRİ RENKTE, NORMAL HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL)1
14NERVÜRLÜ ÇELİK HASIRIN YERİNE KONULMASI 1,500-3,000 KG/M2 (3,000 KG/M2 DAHİL)1
15Ø 8- Ø 12 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI1
69DEMİR YÜZEYLERE KOROZYONA KARŞI İKİ KAT BOYA YAPILMASI1
70DEMİR YÜZEYLERE İKİ KAT ANTİPAS, İKİ KAT SENTETİK BOYA YAPILMASI1
71AHŞAP YÜZEYLERİN VERNİKLİ AHŞAP KORUYUCU İLE VERNİKLENMESİ1
1361KV YERALTI KABLO.KOLON VE BESLEME HATTI 3*120+70 MM2 NYY (TS IEC 60502-1+A1)1
152BİTKİSEL TOPRAĞIN 10-15 CM KALIN. SERİLMESİ1
153BİTKİSEL TOPRAĞIN TEMİNİ.(NAKLİYESİ DAHİL)1
176İŞLENEREK DEKORE EDİLMİŞ HER ÇEŞİT DEMİRDEN PARMAKLIK, KORKULUK V.B.DEKORATİF (PERFORJE) İMALAT  YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI1
180GALVANİZLİ KAFES TELDEN ÇİT YAPILMASI1
187RESİM YAPILMASI1
190DÖŞEME KAPLAMA BETONU YÜZEYİNİN BASKI BETON YÜZEYİ HALİNE GETİRİLMESİ2
191PODİMA ÇAKIL TAŞI İLE DÖŞEME YAPILMASI1
193KAYRAK TAŞI İLE HARÇ DERZLİ DÖŞEME YAPILMASI1
194EMPRENYE EDİLMİŞ 1.SINIF  SERT AHŞAPTAN PERGOLA, AHŞAP ARKAT V.B. AHŞAP İMALAT YAPILMASI2
195EMPRENYE EDİLMİŞ 1.SINIF AHŞAPTAN OTURMA DUVARI ÜZERİ AHŞAP KAPLAMA YAPILMASI 1
20065 CM KADAR DEMİRDEN İÇ YÜZEYİ  DESENLİ BETONERME KALIP YAPILMASI1
203ARAZÖZ İLE ÇİM, FİDAN VE ÇALILARIN SULANMASI1
2064 LÜ KARIŞIM TOPRAK TEMİNİ VE SERİLMESİ1
208MAKİNA İLE ÇİM VE ÇAYIR BİÇİLMESİ3
209HAZIR ÇİM İLE ÇİM SAHA TANZİMİ (KÜLTÜR ÇİMİ)4
210ARİYET OCAĞINDAN YUM.TOP.TEMİNİ İŞ YERİNE NAKLİ, SERİLMESİ, SIKIŞTIRILMASI1
212BOYU 5 MT’YE KADAR OLAN AĞAÇLARDA BUDAMA YAPILMASI 3
213BOYU 5-10 MT ARASINDAKİ AĞAÇLARDA TELESKOPİK SEPETLİ ARAÇ YARDIMIYLA BUDAMA YAPILMASI1
216FORMLU AĞAÇLARDA ÖZEL BUDAMA YAPILMASI 1
2363 POMPALI ’80- 120 M3/H 60 – 90 MSS  FREKANS KONVERTÖRLÜ POMPALI DÜŞEY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALI HİDROFOR DÜŞEY VEYA YATAY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALI TAM OTOMATİK OTOMASYON SİSTEMİ DAHİL PAKET HİDROFOR2
215GÜLLERDE VE ÇALILARDA ÇAPA VE OT TEMİZLİĞİ YAPILMASI1
252KIRMA TAŞ (OCAKTAN) NAKLİ1
259ŞANTİYE DIŞINA KAMYONLA KAZI MALZ. VE MOLOZ NAKLİ1

Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından  teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %80  – %120 aralığında (%80 ve %120 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %80  – %120 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

A.3. Toplam puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.

         Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı,
        ifade eder.”

        Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur.

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ESENLER BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ŞEFLİĞİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.