Kültür Sanat

Çeşitli Yazarlar

Esenler Belediyesi

Kültür Strateji Belgesi: Kültür Yoluyla Kalkınma

Esenler, hemen yakınındaki büyük otogar, kent içi ulaşıma elverişli konumu ve altyapısı, İstanbul’a gelenlerin ilk varış noktası olması, genç ve eğitimli nüfusu, meraklı ve aktif kadınları, Bizans ve özellikle Osmanlı’dan kalan somut kültürel miras varlıkları, kültürel çeşitliliği ve asıl önemlisi, içinde yaşadıkları ilçeyi ve günlük hayatlarının kalitesini sorgulayan ve açık yürekli önerilerde bulunan sâkinleriyle etkin ve katılımcı bir yerel kültür politikası ve uygulamasını hayata geçirmeye hazır.

Kültür Strateji Belgesi bu hedefin yöntemlerini, araçlarını, aktörlerini -zaman zaman en somut önerileri de ekleyerek- içeriyor. Bu planın uygulamaya konması ve uygulama sürecinin izlenerek denetlenmesiyle Esenler, İstanbul’da kültür alanında örnek ilçe olarak anılmaya hazır hâle gelecek.

Tam da bu noktada iki hususa daha işâret etmek gerekir. İlk olarak, dayanakları ne kadar sağlam olursa olsun, bir Kültür Strateji Belgesi’nin başarısı, konu edindiği topluluğun kültür ve sanat hayatında doğrudan oynadığı rolle birebir ilişkilidir.

Esenler Kültür Strateji Belgesi’nin başarısı da Esenlerlilerin kültür ve sanatın izleyicisi olmaktan çıkıp üreticisi olmalarıyla kesinlik kazanmış olacaktır. İkinci olarak, yerel yönetimin kültür çalışanlarına idârî alandaki birikimlerini kültür yönetimi alanında alacakları eğitim ve formasyonla geliştirerek sürdürebilecek fırsatları tanıması da bir gerekliliktir. Planın uygulama aşamasında bu iki husus mutlak ve sürekli göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer Yayınlar