Kültür Sanat

Çeşitli Yazarlar

Şehir Düşünce Merkezi

Kamusal Alan ve Toplum

Kentler, toplumların ve bireylerin bir arada bulundukları, sosyalleştikleri yerlerdir. Özellikle kentlerin oluşumunda temel rol oynayan kamusal alanlar, her türlü sosyal sınıf ve kültürel grupların, farklı özelliklere sahip insanların bir arada bulunduğu mekânlardır. Bu kamusal alanlarda bireyler kendi iç dünyalarından çıkarak kendilerinden farklı ve yeni düşüncelerin varlığını görme imkânına sahiptirler.

Mimarinin ve kent mekânının toplumsal ilişkileri biçimlendirmedeki rolünün irdelendiği bu kitapta, kentsel mekânın iletişime, bütünleştirmeye yönelik boyutları ile ilgili olan anlam, kültür, kamusallık, kamusal mekân, mimari, çevre kavramları, toplum, anlam ve mekân ilişkileri incelenmeye çalışılmıştır. Kentin oluşumunda toplumsal ilişkiler, mekânsal biçimlerin çeşitleri ve toplumsal yapının mekânsal biçimlenmelerdeki rolü ve karşılıklı etkileşimi ele alınan konular arasındadır.

Bu yaklaşımlar ışığında çalışma; davranış kalıplarını ve bunların kentsel çevrenin sürekli ve birleştirici özellikleri ile olası ilişkilerini inceleyerek açık kamusal alan kullanıcılarının bu durumdan nasıl etkilendiklerini anlamaya özen göstermiştir. Bunun yanı sıra çalışmada kamusal açık kent mekânlarının kente kazandırılması ve değişen kent yaşamı içindeki yeni ifadelerinin ortaya çıkartılması tartışılması istenen noktalar arasındadır.

Diğer Yayınlar