Kültür Sanat

ESEV Tasavvuf Mûsikîsi Topluluğu

Esenler Belediyesi

Gönlümüzden Esenler – Âlemler Nûra Gark Oldu

Esenlerli 13 gençten oluşan Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) Tasavvuf Musikisi Topluluğu, iki yılı aşkın süredir Tasavvuf Müziği Sanatçısı Agâh yönetiminde yürüttüğü çalışmaları bir albümde topladı. 'Gönlümüzden Esenler - Âlemler Nûra Gark Oldu' adlı albümde 13 eser yer alıyor.

1. Salât-ı Kemâliye
Güfte, Beste: Anonim

 

2. Âlemler Nûra Gark Oldu
Güfte: Yunus Emre Beste: Anonim

 

3. Ey Risâlet Tahtının Hurşid-i Mâh-ı Enveri
Güfte: Gazâlî Beste: Anonim

 

4. Derman Arardım Derdime
Güfte: Niyâzi Mısrî Beste: Anonim

 

5. Hakkı Seven Âşıkların
Güfte: Niyâzi Mısrî Beste: Anonim

 

6. Rast Çello Taksimi
Beste: Anonim İcra: Murat Süngü

 

7. Gaflet Uykusunda Yatar Uyanmaz
Güfte: Genç Abdal Beste: Hüseyin Sebilci

 

8. Mevlâya Salli ve Sellim
Güfte: İmam Busûrî Beste: Kenan Rıfâî

 

9. Muallâ Gavsi Sübhâni
Güfte: Anonim Beste: Zekâî Dede

 

10. Hüzzam Kavala Taksimi
Beste: Anonim İcra: Ali Tüfekçi

 

11. Talea’l Bedru
Güfte, Beste: Anonim

 

12. Resûli Müctebâ
Güfte, Beste: Nâyî Ali Rıza Bey

 

13. Acep Lütfun Seherinde
Güfte: Yunus Emre Beste: Anonim

Diğer Yayınlar