Kültür Sanat

Veli Akademileri

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi

23 Mayıs 2024 / 10:30

Veli Akademileri

Çocuk eğitiminde ebeveynlerin ilk kaynak olması onlara en büyük sorumluluğu yüklemektedir. Annenin bedensel ve ruhsal sağlının yanı sıra annelik rolünü benimseyerek sağlıklı bir iletişimle evladına yaklaşımı, çocuğun gelişiminde önemli rol oynamaktadır.

Etkinlik Türü: Seminer
Günün Etkinliği: Veli Akademileri - Çocuğun Kişilik Gelişiminde Annenin Rolü
Etkinlik Tarihi: 23 Mayıs 2024, Perşembe
Etkinlik Mekanı: Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi
Etkinlik Saati: 10:30

Diğer Etkinlikler