Kültür Sanat

Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Çalıştayı

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi

30 Ekim 2021 / 10:00

Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Çalıştayı

13. yüzyılda yaşamış büyük Türk-İslam düşünürü Hacı Bektaş-ı Veli’nin topluma yol gösteren öğretilerine kulak vermek amacıyla düzenlediğimiz “Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Çalıştayı”na tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz.

30 Ekim Cumartesi günü saat 10.00’da açılışı yapılacak olan çalıştayın programı ise şöyle;

SAAT: 11.00-12.00

Birinci Komisyon: Hünkar Hacı Bektaş-i Veli: Efsaneden Gerçeğe

Müzakereci: Prof. Dr. Harun Yıldız

Komisyon Üyeleri: Prof. Dr. Haşim Şahin, “Hacı Bektaş- ı Veli’nin Hayatı”

Dr. Rauf Kahraman Ürkmez, “Hacı Bektaş-ı Veli’nin Eserleri

Baki Yaşa Altınok, “Bektaşilik ve Aleviliğin Kaynakları”

SAAT: 14.00-15.30

İkinci Komisyon: Bektaşilik-Tarih ve Kültür

Müzakereci: Prof. Dr. Sadullah Gülten

Komisyon Üyeleri: Prof. Dr. Harun Yıldız, “Bektaşi Tarikatının Tarihsel Gelişimi”

Doç. Dr. Fahri Maden, “İstanbul Bektaşileri”

Doç. Dr. Mehmet Ersal, “Bektaşilik Alevilik İlişkisi”

Dr. Nuri Özcan, “Bektaşi Musikisi”

SAAT: 16.30-18.00

Üçüncü Komisyon: Bektaşiler ve Osmanlılar

Müzakereci: Dr. Nuri Özcan

Komisyon Üyeleri: Prof. Dr. Sadullah Gülten, “Osmanlı Kırsalında Bektaşiler”

Prof. Dr. Hülya Küçük, “Kurtuluş Savaşı’nda Bektaşiler”

Doç. Dr. Zekeriya Işık, “Bektaşiler ve Osmanlı Yönetimi”

Doç. Dr. Vedat Turğut, “Yeniçeriler ve Bektaşilik”

HÜNKAR HACI BEKTAŞİ VELİ KİMDİR?

Türk kültürünün yaşatılmasını ve aktarılmasını sağlayan  Hacı Bektaş-ı Veli, Bektaşîlik tarikatının kurucusu olan Türkmen şeyhidir.

Fikirleri ile bir ışık gibi milleti aydınlatan Hacı Bektaş-ı Veli, Diyâr-ı Rûm’un (Anadolu) büyük evliyaları arasında kabul edilir.

Hacı Bektaş-ı Veli’nin düşünce ve öğretisinin yayılması, ölümünden çok daha sonra, 14. yüzyıl başlarında kurulan tarikatının, 16. yüzyıl başlarında etkinlik kazanması ile oldu. Kendi döneminde de tanınan Hacı Bektaş-ı Veli; Mevlana, Baba İlyas, Ahi Evren’le çağdaştır.

Anadolu’nun yanı sıra Balkanlar, Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan, Bosna, Kosova, Makedonya, Budapeşte ve Azerbaycan gibi bir çok yerde kabul gördü ve benimsendi.

Hacı Bektaş-ı Veli’nin Haydarilik tarikatının bir mensubu olarak Anadolu’ya geldiği tahmin ediliyor.

Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu’daki Müslüman ve gayrimüslim topluluklar arasında bir yakınlaşma ortamının doğmasına önemli katkılarda bulundu.

Anadolu’da dinsel, ekonomik, askeri ve toplumsal bir kuruluş olan ve kendisinin de bağlı olduğu Ahilik ile büyük hizmetler yaptı. Sultan Orhan zamanında oluşturulan ‘Yeniçeri Ordusu’nun piri, üstadı ve manevi koruyucusu olarak biliniyor.

 

Etkinlik Türü: Özel Etkinlik
Etkinlik Tarihi: 30 Ekim 2021, Cumartesi
Etkinlik Mekanı: Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi
Etkinlik Saati: 10:00

Diğer Etkinlikler