Öneri ve Talep Formu

Eklenme tarihi 13 Mayıs 2017

ABONE OL

ŞEHİR VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ZİRVESİ 2017

Zirvenin amacı; şehir ve insan hayatına yönelik yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının, benzer alanlarda faaliyet gösteren diğer Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ilişki kurmalarına ve iş birliği geliştirmelerine destek olmak; iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasına zemin hazırlamak, ortak projelerin geliştirilmesini ve bu projelerin hayata geçirilmesine yönelik fon temin etme çalışmalarını teşvik etmek, bilgi ve deneyimlerin karşılıklı olarak aktarılmasına olanak sağlayan uluslararası bir platform oluşturmaktır.

Zirvenin amacı; şehir ve insan hayatına yönelik yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının, benzer alanlarda faaliyet gösteren diğer Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ilişki kurmalarına ve iş birliği geliştirmelerine destek olmak; iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasına zemin hazırlamak, ortak projelerin geliştirilmesini ve bu projelerin hayata geçirilmesine yönelik fon temin etme çalışmalarını teşvik etmek, bilgi ve deneyimlerin karşılıklı olarak aktarılmasına olanak sağlayan uluslararası bir platform oluşturmaktır.

Etkinlikte sivil toplum alanında yapılan iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasına ve ortak projelerin geliştirilmesine destek verilecek. Ayrıca bu projelerin hayata geçirilmesine yönelik fon temin etme çalışmaları teşvik edilecek.

Bu amaçla çalışma yapan STK, akademisyen ve araştırmacıları; bildiri, poster sunumu, iyi uygulama paylaşımı, video gösterimi veya panel katılımcılığı yoluyla zirveye katılımı bekleniyor. Birçok ülkeden STK temsilcileri ve gönüllülerinin yanı sıra akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek zirveye, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve ilgi duyan bireyler de katılım gösterebilir.

Zirve Tarihi ve Yeri
20 – 22 Ekim 2017

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi

Esenler – İSTANBUL

Zirve Konu Başlıkları
• Şehir ve Sivil Toplum
• Toplumsal Gelişim ve Sivil Yaklaşım
• Kent Kültürü ve Sivil Toplum
• Birlikte Yaşama Kültürü ve Sivil Toplum Kuruluşları
• Dezavantajlı Gruplar ve Sivil Toplum Kuruluşları
• Yoksulluk, Sosyal Yardım ve Hayırseverlik
• Yönetim ve STK’lar
• Göçmen ve Mülteci Sorunları ve Sivil Toplum Kuruluşları
• Mimari, Kent Estetiği ve Sivil Toplum Kuruluşları
• Kültür, Sanat ve Sivil Toplum Kuruluşları
• Çevre Sorunlarına Sivil Yaklaşım
• Enerji ve Şehir
• Ulaşım Sorunları ve Sivil Çözümler
• Kentsel Dönüşüm
• Sivil Toplum Kuruluşları için 21. Yüzyıl Vizyonu
• Sivil Toplum Kuruluşları için Ulusal ve Uluslararası Proje ve Fon Kaynakları
• Sivil Toplum Kuruluşlarında Kurumsal Kapasite Geliştirme

Zirve Dili
Zirve, Türkçe – İngilizce – Arapça ve Fransızca dillerinde düzenlenecektir. Katılımcılar, sunumlarını zirve dillerinden herhangi birisi ile yapmakta serbesttir. Zirve esnasında simultane çeviri yapılacaktır.

 

Diğer Haberler