Öneri ve Talep Formu

Eklenme tarihi 10 Mayıs 2018

ABONE OL

Piramit Siyaset Yerine Dairevi Siyaset

Uluslararası Siyasetname Paneli'nde konuşan Prof. Dr. Recep Şentürk, "Açık medeniyet çağında, modası geçmiş ve artık insanlığın ihtiyacına cevap veremeyen piramit siyaset yapısı yerine, dairevi bir siyaset anlayışına tüm dünyada ihtiyaç var" dedi.

Uluslararası Siyasetname Paneli’nde konuşan Prof. Dr. Recep Şentürk, “Açık medeniyet çağında, modası geçmiş ve artık insanlığın ihtiyacına cevap veremeyen piramit siyaset yapısı yerine, dairevi bir siyaset anlayışına tüm dünyada ihtiyaç var” dedi.

Nizamülmülk’ün doğumunun 1000. yıl dönümü dolayısıyla 2017-2018 Kültür Sanat Sezonu’nu Nizamülmülk “Kültür Sanat Sezonu” ilan eden Esenler Belediyesi, “Siyasetname Paneli” düzenledi. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde düzenlenen panelde, akademisyenler Siyasetname geleneğinin önemi ve İslam geleneğinde siyasetname örneklerini ele aldılar.

“GELENEKSİZ GELENEKÇİLİK” SÖZ KONUSU

İslâm siyaset düşüncesinin tarihinin sadece İbn Haldun’dan ibaret olmadığını anlatan Şentürk, “İslam siyaset düşüncesi eserlerinin bu geleneklerden hiçbirinin devamı olmadıkları kısa bir mukayese ile ortaya çıkacaktır. Modern İslam siyaset düşüncesi, sadece İbn Haldun ve Kınalızade’yi değil, Farabi’sinden Maverdi’sine, Gazali’sinden Koçibey’ine, Ebussuud Efendi’sinden Said Halim Paşa’sına kadar hiçbir alim ve düşünürün mirasına sahip çıkmayıp, kendisi sıfırdan bir siyaset düşüncesi inşası çabasına girmiştir” ifadelerini kullandı.

Bu durumun paradoksal bir şekilde “geleneksiz gelenekçilik” denilebilecek bir olguyu ortaya çıkardığının altına çizen Şentürk, şöyle devam etti:

“İbn Haldun ve onun takipçisi Osmanlı düşünür ve devlet adamlarının Nebevi sünneti yaşatmayı hedefleyen ve onunla yaşayan eşitlikçi ve çoğulcu dairevi siyaset anlayışı bize yol gösterici olacaktır. Açık medeniyet çağında, modası geçmiş ve artık insanlığın ihtiyacına cevap veremeyen piramit siyaset yapısı yerine, dairevi bir siyaset anlayışına tüm dünyada ihtiyaç var. Günümüzde Müslümanlar eğer uygulamalı İbn Haldunculuk metodunu benimserlerse dairevi siyaset perspektifinden hem kendi siyasi sitem sorunlarına hem de tüm insanlığın yüz yüze kaldığı küresel siyesi sistemin sorunlarına çözümler sunma imkanına sahip yeni siyaset anlayışına kavuşmuş olacaklardır. İbn Haldun’un kadim medeniyetlerin mirası üzerine inşa ettiği siyaset dairesi hem insanlık hem de Müslümanlar için yeni bir açılım sunma potansiyeline sahiptir.”

NİZAMÜLMÜLK, ÇOK İYİ BİR SİYASETÇİYDİ

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Canatan ise Nizamülmülk’ün kendinden önceki devlet geleneklerini de bilen çok iyi bir siyasetçi olduğunu belirtti.

Canatan, şöyle konuştu:

“Siyasetname’de devletin çeşitli organlarındaki aksaklıklarla ilgili önerileri bulunuyor. Nizamülmülk’ün önerdiği devlet yapısı paternalist devlet tipidir. Bu devlet tipinde padişah, halkı kendi evlatları gibi görür. Halka kendi çocuklarına yaptığı gibi muamele yapar. Burada en önemli değer adalettir. Bu siyasetin en üst değeridir. Bunun için adalete dayanan bir devlet düzenin kurulmasını esas almıştır. Nizamülmülk, adaletin gerçekleşmesi için topluma hizmet vermesi gereken kurumların bir nevi bugünkü sosyal devleti hatırlatacak işlemleri görmesi gerektiğini vurgular. Nizamülmülk döneminde Hasan Sabbah gibi terör grupları vardı. Bunların halka ve devlete nüfuz etmek istediklerini, sözlerinin arkasında durmadıklarını, iki yüzlü olduklarını söyler. Zaten o bölümleri okurken 15 Temmuz’da olan darbe girişimi aklıma geldi. Yani tarihte de bugünkü gibi devlete nüfuz etmek isteyen terör örgütleri vardı.”

Panelde, Hasan Abou Ghada “İslam’da Hüküm-İdare ve Devlet Başkanlığı Adabı/Ahlakı”, Kamran Sokhanpardaz “Siyasetname’nin Büyük Selçuklu Devletinin İmar Faaliyetlerine Etkisi”, Parisa Sahafıasl ise “Tarihi Kaynakların Çizdiği Nizamülmülk Portrelerine Selçuklu Minyatür Sanatı Etkisiyle Çağdaş Yaklaşım” başlıklı konuşma gerçekleştirdi.

Diğer Haberler