Öneri ve Talep Formu

Esenler’de “Süleyman Çelebi ve Mevlid” paneli yapıldı.

Eklenme tarihi 26 Mayıs 2022

ABONE OL

ESENLER’DE SÜLEYMAN ÇELEBİ VE MEVLİD PANELİ

Esenler Belediyesi, Süleyman Çelebi Kültür Sanat Sezonu kapsamında “Süleyman Çelebi ve Mevlid” paneli düzenledi. Panelde konuşan Prof. Dr. Süleyman Uludağ, “Manevi ve İslami hayat üzerinde padişahlardan çok daha tesirli olan Rahmetli Süleyman Çelebi’dir. Bu nedenle ben ona Muhteşem Süleyman diyorum” dedi.

Esenler Belediyesi, Süleyman Çelebi Kültür Sanat Sezonu‘na özel olarak “Süleyman Çelebi ve Mevlid” paneli düzenledi. Prof. Dr. Bilal Kemikli, Prof. Dr. Mustafa Kara, Prof. Dr. M. Emin Ay ve Prof. Dr. Süleyman Uludağ’ın konuşmacı olarak katıldığı panelde, Süleyman Çelebi’nin hayatı ve abidevi eseri Mevlid-i Şerif’in yazılış hikâyesi ele alındı. Programda Ayasofya Camii müezzini Mehmet Hadi Duran Mevlid-i Şerif, Prof. Dr. M. Emin Ay ise bahir okudu. Panele katılan herkese Prof. Dr. Bilal Kemikli’nin “Süleyman Çelebi ve Mevlid” adlı eseri de armağan edildi. Programda katılımcılara ayrıca helva ve şerbet ikram edildi.

SÜLEYMAN ÇELEBİ BİZİ DERLEYİP TOPLADI

Esenler’de daha önce faaliyetler yaptıklarını ifade eden Prof. Dr. Bilal Kemikli, “Süleyman Çelebi ve Mevlid adlı panel düzenliyoruz. Bu sene UNESCO’nun ve Kültür Bakanlığı’nın yıl olarak ilan ettiği bir dönemdeyiz. Süleyman Çelebi 600 yıl önce vefat etti. Geride çok önemli eser bıraktı. Vesiletün Necat 600 yıldır bu topraklarda gönül coğrafyasında okunan mevlid diye adlandırdığımız o mükemmel şaheseri ortaya koydu. Bu eserle alakalı bu eserin şairi ve Bursa Ulu Camii imamı olan Süleyman Çelebi’yi bu sene temel gündem konusu olarak ele aldık. Bu çerçevede bir kısım programlar yapıyoruz. Özellikle UNESCO ve Kültür Bakanlığı’nın bunu kabullenmesinden sonra bazı belediyelerimiz bu konuda özellikle Esenler Belediyesi’ni tebrik etmek gerekiyor. Esenler Belediyesi de bu seneki kültür faaliyetlerinin ismini tamamen Süleyman Çelebi’ye münhasır kıldı. Süleyman Çelebi Kültür Yılı olarak ilan etmiş oldu. Burada bir kısım faaliyetleri daha önce yaptık ve bir panelle de bunu taçlandırmış olacağız” şeklinde konuşarak şöyle devam etti:

“Süleyman Çelebi, bizim bir araya gelmemizi sağlayan bizim derlenip toparlanmamızı sağlayan kişidir. Bir büyük ulu şahsiyettir. Bu ulu şahsiyetin en önemli vasfı, din dilini sadeleştirmesidir. Türkçeyi ilim dili haline getirmesidir. En çok eseri tercüme edilen isimlerden biridir. Hem de mevlid türü denilen bir tür ortaya çıkardı. Kültür kuran edebiyat kuran bir kişidir.”

SULTANLARDAN DAHA TESİRLİ

Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Süleyman Çelebi’nin bu topraklarda en çok tanınan Osmanlı âlimi, şairi ve mutasavvıflarından biri olduğunu dile getirerek “Bugünkü Türkiye hudutları dâhilinde Balkanlarda ve Anadolu’da çok şairler yetişti fakat bunların arasında halk ve aydınlar üzerinde en derin tesirler meydana getiren şairin, din âliminin Süleyman Çelebi olduğuna inanıyorum.” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bursa’da vaktiyle bir mevlid programı olmuştu. Orada şöyle bir şey söylemiştim. Osmanlılar zamanında pek çok devlet başkanı geldi, geçti. Bunların içerisinde Osmangazi’den başlayarak büyük sultanlar, kumandanlar yetişti. Bunların hepsini rahmet ve minnetle anıyorum. Osmanlı sınırlarını en büyük boyutlara ulaştıran padişah Sultan Süleyman’dır. Kanun dediğimiz Sultan Süleyman’a bu yüzden Muhteşem Süleyman denmiştir. Osmanlı Devleti Mondros’ta ya da Sevr’de anlaşmalarla daraldı, küçüldü. Devlet olarak da daha sonra ortadan kalktı. Ama ikinci bir Sultan Süleyman var. Buna da Muhteşem Süleyman diyorum ben. Onu halkın hissiyatları, dini inançları ve halkın sevgisini kazanması konusunda gönüller üzerindeki tesirini hala kaybetmediğini, hala bütün canlılığıyla yaşadığını görüyoruz. Padişahların hâkimiyeti, kuvveti sona erebilir. Biz onun tarihini okuyoruz, öğreniyoruz. Manevi ve İslami hayat üzerinde bu sultanlardan çok daha tesirli olan Rahmetli Süleyman Çelebi’dir”

MANEVİ BİR TERBİYE VERİYOR

Pof. Dr. Mehmet Emin Ay ise “Atalarımızın söylediği bir söz var. Bitkiler topraktan insanlar kulaktan beslenir. Günümüzün eğitimcileri de diyor ki eğitim anne dizinde başlar. Onun kulağına fısıldadığınız birkaç kelime onun karakterini inşa eder. Onun için kulaktan duyma çok önemlidir. Onun için Mevlid-i Şerif kulaktan duyarak bize manevi bir terbiye verir” diye konuştu.

BİZİM DİNİ MERASİMİMİZ MEVLİDDİR

Prof. Dr. Mustafa Kara da “İnsanların mevlide tenkitleri oluyor. Bu yeni bir şey değil. Konusu yeni bir konu değil. Eskiden beri var. Her dinin kendine göre merasimleri var. Bizim de dini merasimlerimizden biri mevliddir ama bu bize has bir şey değil. Aslında bu merasimler dinin bir unsuru. Bunu bazen haddi aşan şekilde yorumlanır toplumlarda. Allah ve Resullah aşkı, insanın gönül ve zihin eğitimi… Ama tarihte mevlid okuyan herkesin bu üst noktayı yakaladığını söyleyemeyiz. Kimisi de istismar etmiştir. Bugün de olabilir bu” diye konuştu.

Diğer Haberler