Öneri ve Talep Formu

Eklenme tarihi 25 Mayıs 2020

ABONE OL

“Bir Şehrin Sosyal Politika Yönetim Rehberi: Esenler Örneği” çıktı!

Bir şehrin yönetimi birçok değişkeni dikkate almayı gerektirmektedir. Bu değişkenlerden biri de sosyal politikadır. Sosyal politika, hem dar hem de geniş anlamı olan bir değişkendir. Dar anlamıyla sosyal politika sadece çalışma hayatına dönüktür ve çalışma hayatında işçi-işveren ilişkilerini düzenleme gayretine mâtuftur. Geniş anlamıyla sosyal politika ise çalışma hayatı dışı tüm sosyal sorunların çözümü bağlamındadır; bu yönüyle dezavantajlı kesimlerin hepsi, geniş anlamda sosyal politikanın ilgi alanına girmektedir. Dar ve geniş anlamları yanında ulus-ötesi anlam ile de ülke sınırları aşan aktörler ile de sosyal politikalar olabilmektedir.

Bu araştırma ile hedeflenen de bu temel sorunun cevabını verebilmektedir. Cevap girişimi “İstanbul İli Esenler İlçesi” örnekliği üzerinden tüm Türkiye için “Model Rehber” oluşturma şeklinde olacaktır. Bu tarz bir girişimin önemli ayağı, bir alan araştırması olarak, Esenler’deki sosyal politika aktörlerinin yöneticileri ve saha çalışanları ile yapılan yarı-yapılandırılmış derinlemesine mülâkatlardır. Bu çerçevede, çalışmada öncelikle sosyal politika, sosyal politika aktörleri ve Türkiye’deki durumları hakkında özet bölümler takdim edilmektedir. Daha sonra konu ile ilgili literatüre yer verilmektedir, ki konu ile ilgili doğrudan kaynak çok az olduğu için dolaylı kaynakların taraması öz bir biçimde sunulmaktadır. Nihâyetinde yapılan alan araştırmasının bulguları üzerinden sosyal politika alıcılarını da dikkate alan sosyal politika aktörleri için “Bir Şehrin Sosyal Politika Yönetim Modeli” ortaya konmaktadır.

Diğer Haberler