Öneri ve Talep Formu

Eklenme tarihi 3 Ekim 2017

ABONE OL

4. Şehir Tarihi Yazarları Kongresi 13 Ekim’de İstanbul’da Başlıyor!

Türkiye Yazarlar Birliği’nin ilkini Ankara’da, ikincisini Konya’da ve üçüncüsünü Şanlıurfa’da gerçekleştirdiği Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongrelerinde şehir-medeniyet, şehir-tarih ilişkisi, şehir ile insan, toplum, iktisat, edebiyat, sanat, coğrafya, din gibi kavramların etkileşimi ve ilişkilerini konu alan tebliğler sunuluyor ve bu tebliğlerin metinleri kitap olarak yayımlanıyor.

Türkiye Yazarlar Birliği’nin ilkini Ankara’da, ikincisini Konya’da ve üçüncüsünü Şanlıurfa’da gerçekleştirdiği Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongrelerinde şehir-medeniyet, şehir-tarih ilişkisi, şehir ile insan, toplum, iktisat, edebiyat, sanat, coğrafya, din gibi kavramların etkileşimi ve ilişkilerini konu alan tebliğler sunuluyor ve bu tebliğlerin metinleri kitap olarak yayımlanıyor.

4. Şehir Tarihi Yazarları Kongresinin, Türkiye Yazarlar Birliği, Esenler Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin işbirliği ile yapılması planlanıyor. Bu şekilde konunun daha geniş kesimlere mal edilmesi hedefleniyor. Kongrede yurtiçinden ve yurtdışından katılan ilim ve fikir insanları şehir kavramını merkeze alarak yedi oturumda tebliğlerini sunacaklar.

4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, ünlü mimarlarımızdan rahmetli Turgut Cansever anısına, tarihte ve günümüzde inşa edilmiş mimari yapılarıyla, tarihi semtleriyle, mahalleleri ve coğrafi güzelliğiyle ünlü; birçok medeniyetleri içinde barındırmış bir dünya şehri olan İstanbul’da yapılmaktadır. İmparatorluklara başkentlik yapmış olan İstanbul, şehirler arasında nev-i şahsına münhasır bir konumda bulunmaktadır. İstanbul, fetihten sonra İslâm medeniyetinin görünürleştiği en önemli merkez haline gelmiştir.

4. Şehir Tarihi Yazarları Kongresi’nin bu müstesna şehrimizde yapılması bu yüzden büyük önem taşımaktadır. Dünya ve İslam şehircilik tarihinde başta Selçuklu ve Osmanlı Medeniyetleri olmak üzere Türklerin farklı mimari teknikleri ve yapıları kullandıkları, kendine özgü mahalle ortamı ve şehir yönetim tarzı geliştirdikleri görülmektedir. Günümüzde ise Dünyadaki “aşırı batılılaşma” nedeniyle artık farklı toplum ve kültürlerin kendi özgün mimari tarzlarını, şehir planlama, yönetim ve anlayışlarını kaybedip küreselleşme karşısında kimliksizleşerek tek tipleştikleri göze çarpmaktadır. Türkiye Yazarlar Birliği’nin öncülük ettiği, bu konuda hassasiyet göstererek sorumluluk duyan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Esenler Belediyesi’nin güçlü destekleriyle birlikte 4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi’ni yaparak tarihteki şehirlerimizle ilgili yapılan incelemeleri bir araya getirip şehirlerimiz adına neleri kaybettiğimizin ortaya çıkarılmasını ve bunların gelecekte yaşatılma imkanlarının mümkün olup olmadığının tartışılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede şehir tarihi alanında uzman, Türkiye’den ve Türkiye dışından ilim ve fikir insanları Anadolu’dan Ortadoğu’ya, Kafkaslar’dan Balkanlar’a kadar olan coğrafyada yer alan şehirler ve şehir anlayışlarını değerlendirecek ve tartışacaklardır.

Katılımın yoğun olacağı düşünülen Kongre, 13-15 Ekim 2017 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi Davutpaşa Kongre Merkezinde gerçekleştirilecektir.

4. MİLLETLERARASI ŞEHİR TARİHİ YAZARLARI KONGRESİ
PROGRAM AKIŞI
1. GÜN: 13 EKİM 2017 CUMA

09.30-10.00 Kayıt
10.00-11.00 Protokol/Selamlama Konuşmaları
11.00-12.00 Açılış Konuşmaları
Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Düzenli: Turgut Cansever’in Şehri
Şeref Konuğu: Prof. Dr. Korkut Tuna

12.00 – 13.30 – ÖĞLE ARASI
13.30 – 15.30 – I. OTURUM: ŞEHİR, İNSAN VE TOPLUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan (1. Salon)

Prof. Dr. İbrahim Yılmazçelik – 1802-1819 Tarihleri Arasında Diyarbakır Şehrinde İdari Uygulamalardan Kaynaklanan Hadiseler

Prof. Dr. Hüseyin Çınar – 18. YY Ayntab (Antep)’ına Şehrin Önde Gelen Aileleri Üzerinden Bir Bakış

Doç. Dr. Ahmet Çapçu – İnsanın Sığınma İhtiyacı Ev ve Mabet

Yrd. Doç. Dr. Nebahat Arslan – Kars’ta Cumhuriyet Dönemi Gayr-i Müslimler (1920-1960)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Korkut Tuna (2. Salon)

Prof. Dr. Mustafa Orçan – Türkiye’de Plansız Modernleşme Sonrası Şehirlerimizde Kaybettiğimiz Değerler

Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu – Samsun Şehri ve Türkler

Doç. Dr. Nahide Şimşir – Balıkesir’in Mahalle Dokusunun Tarihî Gelişimi İle İlgili Bazı Tespitler

Öğr. Gör. İbrahim Burçin Asna – Mollakent Medresesinde Kültürel ve Sosyal Yaşam

15.30 – 16.00 KAHVE ARASI

16.00 – 18.00 – II. OTURUM: ŞEHİR, TARİH VE MEDENİYET

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Rahman Ademi (1. Salon)

Prof. Dr. Assedollah Vahed – Tebriz’in Mavi Camii, İslam Dünyasının Firuzesi

Dr. Adnan Pepic – Podgorica Şehrinin Yeniden İnşasında Osmanlı Etkisi

Dr. Raif Virmica – Prizren’de Kültür, Sanat ve Şairlik Geleneği

Dr. Şemsudin Plojovic – Yenipazar’da Osmanlı Kültür Mirası

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu (2. Salon)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Fidan – Vilayet Salnameleri ve Osmanlı Medeniyeti ve Müesseseleri İçin Önemi

Dr. Uğur Altuğ – Ankara Örneğinde Tahrir Defterlerinin Şehir Tarihi Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi

Hüseyin Kayhan – Artuklu Hâkimiyetinde HısnKeyfâ’nın Tarihî Gelişimi

Mahmut Bıyıklı – Şehir ve Mahremiyet

2. GÜN: 14 EKİM CUMARTESİ

10.00 – 12.00 – III. OTURUM: ŞEHİR, DİN VE VAKIF

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ali Cançelik (1. Salon)

Doç. Dr. Nazım Elmas – Mustafa Kutlu’nun Eserlerinde Medeniyetler Şehri İstanbul’un Tarihî ve Manevi Unsurları

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Çolpan Kavuncu – Vakıf Sistemi ve Orta Asya: Taşkent Tarihi Örneği

Dr. Alaattin Dolu – 18. Yüzyılda Kudüs’te Kadın ve Kadın Vakıf Kurucuları

Ali Kılcı – Hurufat Defterlerine Göre 18-19. Yüzyıllarda İskilip Vakıfları

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Bedri Gencer (2. Salon)

Prof. Dr. Alaattin Karaca – Çağdaş Türk Şiirinde Şehre Müslümanca Bakış

Betül Tarakçı – Tekke’den Şehre Bakış Mısrî Dergâhı Son PostnişîniŞemseddîn Ulusoy’un Bursa Şehir Tarihi’ne Katkısı

Arş. Gör. Mehmet Kavak – Ortaçağ’da Tur Abdîn Bölgesi Şehirleri

Mehmet Kurtoğlu – Şehre Dışarıdan Bakmak

12.00 – 13.00 – ÖĞLE ARASI

13.00 – 15.00 – IV. OTURUM: ŞEHİR, TARİH VE EDEBİYAT

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mazhar Bağlı (1. Salon)

Prof. Dr. Temel Öztürk – Kadı Sicillerindeki Terekelere Göre 18. Yüzyılın İlk Yarısında Trabzon’da Okunan Edebî Kitaplar

Prof. Dr. Fazıl Gökçek – Sahnenin Dışındakiler’de İstanbul Manzaraları

Prof. Dr. Namık Açıkgöz – Klasik Türk Şiirinde Şehir ve Kır Karşılaştırması

Doç. Dr. Yunus Kaplan – Klasik Türk Edebiyatında İstanbul’a Has İki Manzum Tür: Sahilnâmeler ve Mesâirler

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ebru Burcu Yılmaz (2. Salon)

Prof. Dr. Mehmet Narlı – Şehirler İçinde Bursa Şairler İçinde Tanpınar

Doç. Dr. Mustafa Hizmetli – Şehir Tarihçiliği Geleneğinde Hatib El-Bağdadî’nin Bağdat Tarihi (TarihuBağdad)

Doç. Dr. Mustafa Erdoğan – 18. Asırda Ankara‘nın Tarihini Yazan Şair Razi ve Ankara’ya Bakışı

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir Erkal – Ahmet Dursun Natıki Divanı’nda Erzurum Teması

15.00 – 15.30 – KAHVE ARASI

15.30 – 17.30 – V. OTURUM: ŞEHİR, HAYAT VE ANADOLU

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Aynur Atmaca Can (1. Salon)

Prof. Dr. Ahmet Kankal – Ölümsüzlüğü Arama Yolunda Önemli Bir Durak ve Sahte Bir Cennet: Şehir

Prof. Dr. Salih Yılmaz – Eski Türklerde Yerleşik Kültür ve Kara Uy/Türkevi

Yrd. Doç. Dr. Şemsettin Çelik – Bir Gezginin Gözünden 1950’lerin Başında Hatay

Arş. Gör. Meryem Doygun – Hârizmşahlar Döneminde Tabiî Müdafaa Unsuru Olarak Ceyhun Nehri

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fehmi Yılmaz (2. Salon)

Prof. Dr. Bahir Selçuk – Nergisî’nin Eserlerinde Mekânın İzdüşümü

Prof. Dr. Hüseyin Muşmal – Konya’nın İlk Muhtarları: Konya’da Muhtarlık Teşkilatı’nın Kuruluşu Üzerine Bazı Değerlendirmeler

Doç. Dr. Abdullah Kaya – Ortaçağ Kaynaklarında Üsküdar

Doç. Dr. CavidQasimov – Henry Morton’un Seyahatnamesinde İstanbul

3. GÜN: 15 EKİM PAZAR

09.30 – 11.00 – VI. OTURUM: ŞEHİR, SANAT VE MİMARİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Narlı (1. Salon)

Doç. Dr. Beşir Mustafayev – Ortaçağ Türk-İslam Şehirlerinden Olan Berde’nin Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Yönü

Doç. Dr. İdris Nebi Uysal- Ağız Verilerinin Şehir Tarihi Araştırmalarına Katkısı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan – Estetik Bir Şehir Tarihi Olarak Mir’atü’l-Fevâid Fî TerâcimiMeşâhîriÂmid

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin Çınar (2. Salon)

Doç. Dr. Tahir Sahbazov – XIX. Yüzyılda Bakü’nün Musiki Hayatı

Yrd. Doç. Dr. Hatice Özdil – Lâle Devri’nde İstanbul’un Mesire Yerlerinden Sâdâbâd’aNedîm’in Şiirlerinden Bir Bakış

Murat Özer – Bağdat’in Kültürel Mirasi ve Sanat Eserleri

11.00 – 11.15 KAHVE ARASI

11.15 – 12.45 – VII. OTURUM: ŞEHİR, ZAMAN-MEKÂN, DOĞU-BATI

Oturum Başkanı: Mehmet Fatih Can (1. Salon)

Prof. Dr. Mehmet Alpargu- Semerkand Şehrinin Tarihinden Bir Portre: Yalangtuş Bahadır

Doç. Dr. Orhan Yazıcı – Doğu’da Şehir İmgesi ve Tarihten Bir Örnek: Şehr-i Ahmedşahi (Kandahar)

Asım Öz – Borçluluğun Kamerası Uğur Kökden’in Anı Kentleri ve İstanbul

Oturum Başkanı: Dr. Muhammet Enes Kala (2. Salon)

Doç. Dr. Rahman Ademi – Saraybosna Şehrinin İkinci Kurucusu Gazi Hüsrev Bey Vakfının 1285/1869 Yılına Ait Muhasebe Defteri

Yrd. Doç. Dr. Tuğba İsmailoğlu Kacır – Avusturyalı Oryantalist Hammer – Purgstall’ın Gözünden Osmanlı Şehirleri

Yrd. Doç. Dr. Yunus Uğur – Osmanlı Şehir Tarihi Yazımı: Ölçeklendirme ve Yöntem Önerisi

12.45 – 13.30 – ÖĞLE YEMEĞİ

13.30 – 15.00 – ÇALIŞTAY, DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Diğer Haberler