Öneri ve Talep Formu

Eklenme tarihi 16 Mart 2023

ABONE OL

ZABITA MEMURU ALIM SONUÇLARI İLANI

Başkanlığımız bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alımı için yayınlanan ilana istinaden: Uygulama Sınavı 06/03/2023 tarihinde, Sözlü Sınav ise 07/03/2023 tarihinde tamamlanmıştır.

15/03/2023 tarihinde Sınav Kurulu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde kurumumuza atanmaya hak kazanan ve kazanamayan;

Ortaöğretim aday listesi için tıklayınız.

Ön lisans aday listesi için tıklayınız.

Listede yer alan asil adaylar başvurularını, 24/03/2023 Cuma günü mesai bitimine kadar Esenler Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne şahsen yapacaklardır.

Listede yer alan asil adaylar başvuru süresi içinde başvurmaz veya görevlerine başlamalarına engel bir durum tespit edilirse bu adayların yerine başarı listesindeki yedek adaylar sırası ile çağırılacaktır.

Adayların gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğunun sonradan tespit edilmesi halinde ataması yapılsa dahi bütün atama işlemleri iptal edilecektir. Ayrıca ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan olunur.

Diğer Haberler