Öneri ve Talep Formu

Eklenme tarihi 15 Şubat 2023

ABONE OL

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN/ HAK KAZANAMAYAN PERSONEL İLANI

18/01/2023 tarih ve 45771 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında, belediyemizde 2023 yılında yapılacak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı için ilan edilen kadrolara başvurular 01/02/2023 tarihi mesai saati bitimi ile tamamlanmıştır.

03/02/2021 tarih ve 3243 sayılı Başkanlık Makamı Oluru ile oluşturulan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulu Üyeleri 13/02/2023 günü saat 11:00’da Esenler Belediyesi Encümen Salonunda bir araya gelerek 02/07/2020 tarih ve 31173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli idare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik gereği aşağıdaki kararları almıştır:

  1. Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli idare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5. Maddesi “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine Tabi Kadrolar” başlığında belirtilen ve belediyemiz bünyesinde boş bulunan aşağıda adedi, unvanı, derecesi ve sınıfı belirtilen kadrolar için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılmasına, sınavla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce belirlenen takvim ve şartların uygulanmasına,
  2. 18/01/2023 tarih ve 45771 sayılı yazı ile ilan edilen 2023 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına başvuran personellerin dilekçeleri incelenerek Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına katılmaya hak kazanan personel belirlenmiş olup; aşağıdaki listede isimleri yer alan ve sınava katılmaya hak kazanan personele ilişkin listenin 15/02/2023 tarihine kadar belediyemiz internet sitesinden ilanen duyurulmasına, sınava katılmaya hak kazanamayan personele ise durumun gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirilmesine; ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne üst yazı ile sınava katılacak personellere ilişkin listenin iletilmesine karar verildiği ilanen duyurulur.

Görevde Yükselme Sınavı için İlan Edilen Kadro

 

Kadro Adeti Kadro Unvanı Hizmet Sınıfı Kadro Derecesi Kadro Müdürlüğü
3 Zabıta Amiri G.İ.H. 3 Zabıta Müdürlüğü
7 Zabıta Komiseri G.İ.H. 3 Zabıta Müdürlüğü
3 Şef G.İ.H. 3 Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

2 Şef G.İ.H. 5 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Halkla İlişkiler Müdürlüğü

1 Sivil Savunma Uzmanı G.İ.H. 1 Destek Hizmetleri Müdürlüğü
3 Memur G.İ.H. 5 Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

Unvan Değişikliği Sınavı için İlan Edilen Kadrolar

 

Kadro Adeti Kadro Unvanı Hizmet Sınıfı Kadro Derecesi Kadro Müdürlüğü
2 Tekniker T.H.S. 5  Fen İşleri Müdürlüğü

 

2023 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANAN PERSONELLER

 

SN SİCİL NO ADI SOYADI ÇALIŞTIĞI MÜDÜRLÜK BAŞVURULAN

UNVAN

1 117 M.**A A**N ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA AMİRİ
2 224 A**L Y**Z ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA AMİRİ
3 227 S**T K**A ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA AMİRİ
4 230 Y**N A**N ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA AMİRİ
5 232 S**A A***U ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA AMİRİ
6 226 M**A T**Ş ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA KOMİSERİ
7 228 A**N D**U ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA KOMİSERİ
8 270 H**N H**N G**K ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA KOMİSERİ
9 297 M**A B**N ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA KOMİSERİ
10 371 N**M Y**T ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA KOMİSERİ
11 455 E**L Ö**R ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA KOMİSERİ
12 547 Y**P K**İ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA KOMİSERİ
13 550 O**Z K**N ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA KOMİSERİ
14 604 E**Y K**N ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA KOMİSERİ
15 687 E**N E**N E**A ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA KOMİSERİ
16 187 A**R A**K MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ŞEF
17 281 H**N K**U MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ŞEF
18 492 M**L I**K İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ŞEF
19 432 F**A G**E RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ŞEF
20 531 Z**P T**Ş MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ŞEF
21 568 O**N N**İ A**Ş MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ŞEF
22 594 M**T A**F O**Y DIŞ GÖREV (TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ) ŞEF
23 650 S**T B**K HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ŞEF
24 681 G**N K**Ş MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ŞEF
25 376 N**T D**N SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SİVİL SAVUNMA UZNAMI
26 477 E**R E**Ş MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SİVİL SAVUNMA UZNAMI
27 614 H**İ C**N D**İ SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SİVİL SAVUNMA UZNAMI
28 388 H**L K**A RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR
29 484 R**E U**N SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR
30 590 A**T K**Ç MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR
31 360 İ**L Ç**Z MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİKER
32 495 Y**F A**L BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİKER
33 516 O**N Ç**R FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİKER

 

2023 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANAMAYAN PERSONELLER

 

 

1

663 G**N E**N ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA KOMİSERİ
 

2

664 M**T A**N ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA KOMİSERİ
 

3

665 S**Ş M**M ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA KOMİSERİ
4 667 H**N Ş**L ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA KOMİSERİ
5 668 E**N Ç**R ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA KOMİSERİ
6 669 M**D S**M G**R ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA KOMİSERİ
7 670 A**T S**N ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA KOMİSERİ
8 673 C**U G**N ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA KOMİSERİ

 

Diğer Haberler