Öneri ve Talep Formu

Eklenme tarihi 6 Şubat 2024

ABONE OL

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN/ HAK KAZANAMAYAN PERSONEL İLANI

12/01/2024 tarih ve 88412 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında, belediyemizde 2024 yılında yapılacak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı için ilan edilen kadrolara başvurular 01/02/2024 tarihi mesai saati bitimi ile tamamlanmıştır.

03/02/2021 tarih ve 3243 sayılı Başkanlık Makamı Oluru ile oluşturulan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulu Üyeleri 05/02/2024 günü saat 11:00’da Esenler Belediyesi Encümen Salonunda bir araya gelerek 02/07/2020 tarih ve 31173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli idare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik gereği aşağıdaki kararları almıştır:

1-) Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli idare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5. Maddesi “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine Tabi Kadrolar” başlığında belirtilen ve belediyemiz bünyesinde boş bulunan aşağıda adedi, unvanı, derecesi ve sınıfı belirtilen kadrolar için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılmasına, sınavla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce belirlenen takvim ve şartların uygulanmasına,

2-) 12/01/2024 tarih ve 88412 sayılı yazı ile ilan edilen 2024 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına başvuran personellerin dilekçeleri incelenerek Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına katılmaya hak kazanan personel belirlenmiş olup; aşağıdaki listede isimleri yer alan ve sınava katılmaya hak kazanan personele ilişkin listenin 15/02/2024 tarihine kadar belediyemiz internet sitesinden ilanen duyurulmasına, sınava katılmaya hak kazanamayan personele ise durumun gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirilmesine; ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne üst yazı ile sınava katılacak personellere ilişkin listenin iletilmesine karar verildiği ilanen duyurulur.

Görevde Yükselme Sınavı için İlan Edilen Kadrolar

Kadro

Âdeti

K a d r o

Unvanı

Hizmet Sınıfı Kadro

Derecesi

Kadro Müdürlüğü
1 Memur GİH 9 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
1 Memur GİH 9 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Unvan Değişikliği Sınavı için İlan Edilen Kadrolar

Kadro

Âdeti

K a d r o

Unvanı

Hizmet Sınıfı Kadro

Derecesi

Kadro Müdürlüğü
1 Mühendis THS 5 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
1 İç Mimar THS 8 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
2 Tekniker THS 5 Fen İşleri Müdürlüğü

 

2024 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANAN PERSONELLER

SN SİCİL NO ADI VE SOYADI ÇALIŞTIĞI MÜDÜRLÜK BAŞVURULAN UNVAN
1 484 R**E U**N Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Memur
2 590 A**T K**Ç Mali Hizmetler Müdürlüğü Memur
3 503 M**T E**L Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Mühendis
4 729 S**L M**I İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İç Mimar
5 482 A**İ Y**Z Park ve Bahçeler Müdürlüğü Tekniker
6 516 O**N Ç**R Fen İşleri Müdürlüğü Tekniker
7 593 H**D T**U Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Tekniker
8 701 B**R A**Ş İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Tekniker
9 811 H**N G**L Mali Hizmetler Müdürlüğü Tekniker

2024 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANAMAYAN PERSONELLER

SN SİCİL NO ADI VE SOYADI ÇALIŞTIĞI MÜDÜRLÜK BAŞVURULAN UNVAN
1 432 F**A G**E Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Tekniker

Diğer Haberler