Öneri ve Talep Formu
Esnaf teftiş defteri

Esnaf Teftiş Defteri

Teftiş Defteri İçin İstenen Belgeler

  • Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden bedeli mukabilinde alınan boş teftiş defteri,
  • İş yeri açma izin belgesi,
  • İş yeri sahibi veya şirket ise sorumlu müdürünün mahalle muhtarından alınmış ikametgâh ilmühaberi,
  • İş yeri sahibi veya şirket ise sorumlu müdürünün mahalle muhtarından alınmış nüfus cüzdan sureti,
  • İş yerinin vergi levhası,
  • İş yeri sahibi veya şirket ise sorumlu müdürünün bir adet vesikalık fotoğrafı.

Not: Söz konusu evraklarla zabıta bürosuna müracaat edildiğinde boş teftiş defteri memurlarca doldurulup zabıta müdürüne onaylatılarak ilgilisine teslim edilir.

İletişim: 444 00 73