Esnaf Teftiş Defteri

Teftiş Defteri İçin İstenen Belgeler

· Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden bedeli mukabilinde alınan boş teftiş defteri,
· İş yeri açma izin belgesi,
· İş yeri sahibi veya şirket ise sorumlu müdürünün mahalle muhtarından alınmış ikametgâh ilmühaberi
· İş yeri sahibi veya şirket ise sorumlu müdürünün mahalle muhtarından alınmış nüfus cüzdan sureti,
· İş yerinin vergi levhası,
· İş yeri sahibi veya şirket ise sorumlu müdürünün bir adet Vesikalık fotoğrafı.

Not: Söz konusu evraklarla Zabıta Bürosuna müracaat edildiğinde boş teftiş defteri memurlarca doldurulup Zabıta Müdürü’ne onaylatılarak ilgilisine teslim edilir.