Öneri ve Talep Formu
katılım payı

Katılım Payları

2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasası’nın 86. maddesine istinaden, belediyelere ve belediyelere bağlı müesseselerce inşa, tamir ve genişletilmeye tâbi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkış olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkul sahiplerinden yol harcamalarına katılma payı alınır.

Mükelleflerin verdiği emlâk beyannamesinde göstermiş olduğu matrahın yüzde ikisinden fazla olmamak üzere harcanan paranın mükelleflere bölünerek tarh ve tahakkuku yapılarak mükellefe 4 eşit taksitle veya peşin ödeme yapmak isteyen mükelleflere % 25 indirim yapılarak tahsil edilir.

Katılma Payları 

Yeni yol açılması, mevcut yolların % 40 oranından fazla genişletilmesi, kaldırımsız ve bakımsız yolların, kaldırım veya parke kaldırım haline getirilme veya asfalt yapılması, kaldırım ve şose halindeki yolların da parke, beton veya asfalta çevrilmesinden dolayı alınır.

İletişim: 444 00 73