Öneri ve Talep Formu

Budama ve Kesim İşlemleri

Budama; ağaçların gelişmelerini kuvvetlendirip, sağlıklı kılmak, form vermek ve çiçeklenmenin miktar ve kalitesini yükseltmek için yapılır. Kasım – mart ayları arası ağaç ve çalıların budama mevsimidir.

Kesim işlemi ise kuru, tehlike arz eden ağaçlar, inşaat ruhsatı alınmış arsalar, şehir altyapı şebekesine zarar veren ağaçlar ile şehir peyzajına uygun olmayan ağaçlar için yapılır.

Özel mülkiyetteki ağaçların kesim ve budanması

Vatandaşın verdiği dilekçe üzerine (Dilekçede apartman yönetim kaşesi olması zorunludur) Park ve Bahçeler Müdürlüğü teknik elemanları tarafından gerekli kontroller yapılır, ağacın çevresi ölçülür. Belediye meclisinin belirlemiş olduğu budama ve kesim tarifesine göre hesaplanan bedelin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ödenmesi bildirilir. Tahsilat makbuzunun ibrazından sonra müdürlüğümüzün görevlendirdiği kişilerce güvenlik tedbirleri alınarak verilen izin doğrultusunda kesim veya budama işlemi gerçekleştirilir.

Cadde ve Kamu Mülkiyetindeki Ağaçların Budanması

Cadde, sokak, okullar, parklar, hastaneler vb. kamu alanlarındaki ağaçlar ve çalıların budaması bitki tür ve çeşidine bağlı olarak yıl boyunca uygun aralıklarla yapılmaktadır.

Ağaç Nakli

Vatandaşın verdiği dilekçe üzerine müdürlüğümüz teknik elemanlarınca yerinde yapılan tetkik sonucu ağacın boyu, yaşı ve türüne göre ilgilisine nakil izni verilir. Ağacın el ile nakli mümkün değilse ağaç nakil aracı ile nakledilir.

Araç temin edilecek yer: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İletişim: 444 00 73