Öneri ve Talep Formu

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İçin İstenen Evrak Listesi

Gayrisıhhi müesseselerde iş yeri aça ve çalışma ruhsatı için istenen evrak listesi

1. Vergi levhası ya da iş yeri şubesine ait vergi yoklama fişinin fotokopisi
2. Kira kontratı
3. Tapu fotokopisi
4. Binanın imar durum belgesi (Tapunun fotokopisi ile imar arşivinden alınacak)
5. Nüfus cüzdan fotokopisi
6. Yangın söndürme tüpü dolum faturası
7. Portör muayene kartı
8. Bağlı olduğu esnaf odasından oda kayıt belgesi
9. Üst kat sakinlerinden muvafakatname
10. Ustalık belgesi
11. Olumlu itfaiye raporu
12. Yapı sağlamlık raporu
13. Şirket ise; Tic.sic.gazt., İmza sirküsü, Faaliyet bel., Mes.Müdürlük sözleşmesi
14. Yabancı uyruklu mükellefler için çalışma izin belgesi

Umuma açık müesseselerde iş yeri aça ve çalışma ruhsatı için istenen evrak listesi

1. Vergi levhası ya da iş yeri şubesine ait vergi yoklama fişinin fotokopisi
2. Kira kontratı fotokopisi
3. Tapu fotokopisi
4. Binanın imar durum belgesi
5. Nüfus cüzdan fotokopisi
6. Yangın söndürme tüpü dolum faturası
7. Portör muayene kartı
8. Bağlı olduğu esnaf odasından oda kayıt belgesi
9. Bina sakinlerinden muvafakatname
10.Olumlu itfaiye raporu
11.Vukuatlı nüfus kayıt örneği
12.Sabıka kaydı
13.Emniyet tahkikat raporu
14.Mesafe krokisi (cami ve okullardan 100 m. uzakta bulunması gerekiyor)
15.Yapı sağlamlık raporu
16. Şirket ise; tic.sic.gazt., İmza sirküsü, Faaliyet bel., Mes. Müdürlük sözleşmesi
17. Yabancı uyruklu mükellefler için çalışma izin belgesi

Sıhhi müesseselerde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı için istenen evrak listesi

1. Vergi levhası ya da iş yeri şubesine ait vergi yoklama fişinin fotokopisi
2. Kira kontratı fotokopisi
3. Tapu fotokopisi
4. Binanın imar durum belgesi
5. Nüfus cüzdan fotokopisi
6. Yangın söndürme tüpü dolum faturası
7. Portör muayene kartı (Gıda imalatı ve satışı yapan işyerleri, berber ve kuaförlerden istenir)
8. Bağlı olduğu esnaf odasından oda kayıt belgesi
9. Bina sakinlerinden muvafakatname
10. Ustalık belgesi
11. Şirket ise; Tic.sic.gazt., İmza sirküsü, Faaliyet bel., Mes.Müdürlük sözleşmesi
12. Sanayi sicil belgesi
13. Yabancı uyruklu mükellefler için çalışma izin belgesi

İletişim: 444 00 73