Öneri ve Talep Formu

Statik Proje Onay İşlemleri

  • İnşaat yapılacak arsaya ait Jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri tarafından onaylanmış zemin etüt raporu
  • Mimari projelere uygun statik yapı denetim bürosunca onaylı proje ve hesaplar
  • Statik ve betonarme projelerin özellik arz eden durumlarda üniversitelerce veya resmî kurumlarca onaylı raporları
  • İlave kat yapılması halinde üniversitelerden alınan uygunluk raporu
  • Statik sistemi etkileyen tadilatlarda üniversitelerden alınan sağlamlık raporu

İletişim: 444 00 73