Öneri ve Talep Formu

Statik Proje Onay İşlemleri

· İnşaat yapılacak arsaya ait Jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri tarafından onaylanmış zemin etüd raporu
· Mimari projelere uygun statik yapı denetim bürosunca onaylı proje ve hesaplar
· Statik ve betonarme projelerin özellik arz eden durumlarda üniversitelerce veya resmî kurumlarca onaylı raporları
· İlave kat yapılması halinde üniversitelerden alınan uygunluk raporu
· Statik sistemi etkileyen tadilatlarda üniversitelerden alınan sağlamlık raporu