Öneri ve Talep Formu

Mimari Proje Onay İşlemleri

Mimari proje onayı için gerekli belgeler ve şartlar

 • Tapu
 • Çap
 • İmar durumu
 • İnşaat istikamet rövelesi
 • Röperli kroki
 • Kot kesit
 • Sığınak yönetmeliğine uygun proje (12 daireden fazla ve 1500 metrekareden büyük bina ise)
 • İSKİ tasdiki
 • Proje müellifleri sorumluluk taahhütleri
 • Trafo Belgesi
 • Isı yalıtım projesi ve tesisat projesi
 • Sunulacak projenin binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe uygun olması
 • Eski eserlerle ilgili binalarda rövele ve restorasyon projesi
 • Ağaç bulunan parsellerde ağaç revizyonu
 • Sunulacak projenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi silüet kararına uygun olması
 • Plan notu veya yönetmelik gereği özellik arz eden parsellerde ilgili kurum görüşleri (Büyükşehir, Bakanlık, UKOME, Karayolları vb.)
 • 23.Madde varsa Fen İşleri Müdürlüğü yazısı ve ödeme makbuzu
 • Avan proje uygulamalı bölgelerde tasdikli avan proje
 • Yapı Denetim Bürosu onayı (Projeler üstünde tasdik) ve Yapı denetim Firma sözleşmesi

Proje hazırlanırken izlenecek işlemler;

 • Proje ve arsa bilgilerini içeren başlık
 • 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı ve kesitleri (vaziyet planında arsa ve bina ölçüleri, bahçe mesafeleri, ağaç yerleşimi, otopark yerleşim projesi, kanal bağlantıları, drenaj sistemi)
 • T.A.K.S. hesabı
 • K.A.K.S. hesabı
 • Otopark hesabı şemalarla ölçülü olarak gösterilecek
 • Sığınak Hesabı
 • 1/50 veya 1/100 ölçekte kat planları + en ve boy kesitler + tüm cephe görünüşleri + çatı planı
 • İSKİ kanal projesi

İletişim: 444 00 73