Öneri ve Talep Formu

Mimari Proje Onay İşlemleri

Mimari proje onayı için gerekli belgeler ve şartlar

· Tapu
· Çap
· İmar durumu
· İnşaat istikamet rövelesi
· Röperli kroki
· Kot kesit
· Sığınak yönetmeliğine uygun proje (12 daireden fazla ve 1500 metrekareden büyük bina ise)
· İSKİ. tasdiki
· Proje müellifleri sorumluluk taahhütleri
· Trafo Belgesi
· Isı yalıtım projesi ve tesisat projesi
· Sunulacak projenin binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe uygun olması
· Eski eserlerle ilgili binalarda rövele ve restorasyon projesi
·  Ağaç bulunan parsellerde ağaç revizyonu
· Sunulacak projenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi silüet kararına uygun olması
· Plan notu veya yönetmelik gereği özellik arz eden parsellerde ilgili kurum görüşleri (Büyükşehir, Bakanlık, UKOME, Karayolları vb.)
· 23.Madde varsa Fen İşleri Müdürlüğü yazısı ve ödeme makbuzu
· Avan proje uygulamalı bölgelerde tasdikli avan proje
·Yapı Denetim Bürosu onayı (Projeler üstünde tasdik) ve Yapı denetim Firma sözleşmesi

Proje hazırlanırken izlenecek işlemler;

· Proje ve arsa bilgilerini içeren başlık
· 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı ve kesitleri (vaziyet planında arsa ve bina ölçüleri, bahçe mesafeleri, ağaç yerleşimi, otopark yerleşim projesi, kanal bağlantıları, drenaj sistemi)
· T.A.K.S. hesabı
· K.A.K.S. hesabı
· Otopark hesabı şemalarla ölçülü olarak gösterilecek
· Sığınak Hesabı
· 1/50 veya 1/100 ölçekte kat planları + en ve boy kesitler + tüm cephe görünüşleri + çatı planı
· İSKİ kanal projesi