Öneri ve Talep Formu

İmar Planı Üretim

Plan Tadili veya Mevzii Plan Tekliflerinde;

  • Dilekçe
  • Tapu veya Tapu Yazısı
  • 1/1000 ölçekli koordinatlı kadastral çap kadastral pafta örneği
  • Parsel maliklerinin şehir plancısına vereceği vekaletname
  • Şehir Plancısı Karnesi
  • Teklif plandan 11 adet kopya (Üzerinde Şehir Plancıları Odası vizesi olan)
  • Plan Raporu
  • Jeolojik etüt raporu
  • Mevcut arazi kullanımı hakkında bilgi
  • İlgili kurum ve kuruluş görüşleri belgeleri gerekmektedir.

İletişim: 444 00 73