Öneri ve Talep Formu

İmar Durumu Tanzimi

İmar Durumu Tanziminde;

  • Dilekçe
  • Tapu
  • Çap
  • Röperli Kroki

Geçici İnşaatlarda;

  • Dilekçe
  • Tap
  • Çap
  • Kiracı olma durumunda kira sözleşmesi
  • Vaziyet planı
  • Hisseli ise hissedarların muvaffakatı (Noter onaylı) belgeleri gerekmektedir.