Öneri ve Talep Formu

İmar Durumu Tanzimi

İmar Durumu Tanzimi;

· Dilekçe örnek
· Tapu
· Çap
· Röperli Kroki

Geçici İnşaatlarda;

· Dilekçe
· Tapu
· Çap
· Kiracı olma durumunda kira sözleşmesi
· Vaziyet planı
· Hisseli ise hissedarların muvaffakatı (Noter onaylı)
Belgeleri gerekmektedir.