Tranşe (Kanal) Ruhsatı (Yeni Binalar İçin)

– Dilekçe (örnek dilekçeyi buradan indirebilirsiniz)
– Tapu fotokopisi
– Çap
– İmar durumu
– Aplikasyon krokisi
– Kot kesit
– İSKİ ilişik kesme yazısı
– İmar istikamet ve blok aplikasyon krokisi