Öneri ve Talep Formu
katılım payı

23. Madde Bedellerinin Hesaplanması

Gerekli Belgeler

  • Dilekçe (Örnek) Tapu Fotokopisi
  • Çap
  • İmar durumu
  • Aplikasyon krokisi
  • Kot kesit
  • İSKİ ilişik kesme yazısı

İletişim: 444 00 73