23. Madde Bedellerinin Hesaplanması

Gerekli Belgeler
-Dilekçe (Örnek) Tapu Fotokopisi
– Çap
– İmar durumu
– Aplikasyon krokisi
– Kot kesit
– İSKİ ilişik kesme yazısı