Öneri ve Talep Formu

Nikâh İşlemleri

Evlilik Başvurusu İçin Gerekli Belgeler
1– Nüfus cüzdanlarının aslı (son medeni hali işlenmiş, fotoğraflı, on yılı aşmamış ve çok yıpranmamış olmalı)
2- Evlilik için sağlık raporları (sağlık ocaklarından, toplum sağlığı merkezlerinden veya devlet hastanelerinden fotoğraflı, onaylı olmalı)
3– 4’er (dört) adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde ve ön cepheden çekilmiş olmalı)

Önemli Bilgiler
1- Nikah başvuruları Esenler Kültür Merkezi’nde 09.00 ile 15.30 saatleri arasında yapılmaktadır.
2- Yukarıdaki belgeleri hazırlayan çiftler oturduğu yer (Esenler) Evlendirme Memurluğu’na birlikte başvuracaklardır.
3- Çiftler 18 yaşını bitirmiş olmalı, aksi halde 17 yaşını bitirip 18’inden gün alanlar anne-baba izni ile, 16 yaşını bitirip 17’sinden gün alanlar, Aile Mahkemelerinden alınan Evlenme İzni kararıyla evlenebilirler.
4- Kadının daha önce evliliği sona ermiş ise, kesinleşme tarihinden itibaren 300 gün geçmiş olmalıdır veya Aile Mahkemesinden İddet Müddetinin Kaldırılması Kararı alınmalıdır.
5- Evlilik için gerekli evrakların geçerlilik süresi 6 ay olup, verilecek gün bu süreyi aşmayacaktır.
6- Eşlerden biri veya ikisi Türk vatandaşı değilse detaylı bilginin evlendirme memurluğundan alınması daha doğru olacaktır. Vize, ikamet veya pasaport süresi geçmiş başvurular alınmaz.
7- Kadın kendi soyadını da kullanacaksa müracaatta beyan etmelidir.
8-Mal Rejimi Sözleşmesi talebi olanların, noterde yapılmış Mal Rejimi sözleşmesini getirecekler.
9- Evrakın ilgili kurumlardan alındığı tarihten itibaren geçerlilik süresi 6(altı) aydır.
10- Eksik evrakla müracaat kanun gereği kesinlikle kabul edilemez.
11- Nikah tarihini ertelemek veya iptal etmek isteyenler 3 gün önceden bildirmesi gerekir. Aksi halde ücret tahakkuk ettirilir.

Adres: Tuna Mah. Mahmutbey Cad. No: 33 Esenler / İstanbul
Telefon: 444 00 73