Öneri ve Talep Formu

6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA AÇIK ARTTIRMA USULÜ İLE SATIŞ İLANI

İhale Tarihi: 06/12/2023 (Saat:11.00)

İlgili Birim: Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
İlgili Adres: Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü/Kentsel Dönüşüm Ofisi (Birlik Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi No:6-8 Esenler Belediye Başkanlığı Giriş Kat Esenler / İSTANBUL) İlgili Telefon 0212 440 09 00 (Dahili: 1303)
İlgili Faks:

İlgili Mail: [email protected]
İhalenin Yapılacağı Yer: Esenler Belediye Başkanlığı Hizmet Binası 1. Kat Encümen / İhale Odası (Birlik Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi No:6-8 Esenler Belediye Başkanlığı Esenler / İSTANBUL)

İhale Usulü: 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Açık Arttırma Usulü
Açıklama:

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

6306 sayılı Kanun Kapsamında Açık Arttırma Usulü Satış İlanıdır

Esenler İlçesi, Birlik Mahallesi, – ada, 818 parsel sayılı taşınmazda 6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin 15 ve 15/A maddeleri gereği 2/3 çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan İnşaat Sözleşmesini kabul etmeyen 122237040 El Birliği Hâlinde Mülkiyetli hisse sahiplerine(Kenan ÇALIŞKAN, Veysel ÇALIŞKAN, Fatma BECERİK, Sabiha GARİP, Meliha TOSUN, Semiha ELİGÜL, Mehmet ÇALIŞKAN, Muazzez ÇALIŞKAN, Ayşe ÇENGELOĞLU, Nursen DİK, Ümmühan TÜRKYILMAZ, Ayten DİK, Ömer Faruk BECERİK, Mustafa BECERİK, Ayşe ÇALIŞKAN, Ayşen HIRA, Selma GÖRÜR, Sena ÇALIŞKAN, Cemile DERECİ, Muharrem ÇALIŞKAN, Okan ÇALIŞKAN, Yılmaz ÇALIŞKAN) ait arsa paylarının açık arttırma usulü ile satış oturumu 01/11/2023 Çarşamba günü saat:11.00’de yapılmış olup ihaleye alıcı olarak 2/3 çoğunluğu sağlayan maliklerden; 15/11/2023 Çarşamba günü saat:11.00’de yapılan ihaleye ise 2/3 çoğunluğun yanı sıra, 3. Kişilerden de katılım olmaması nedenleri ile söz konusu hisselerin satışı yapılamamıştır.

21/06/2019 tarihli ve 30808 sayılı Resmi Gazetede “6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmış olup söz konusu Yönetmeliğin 15/A maddesinin 11. Fıkrası “Yapılan ilk satışta anlaşma sağlayan paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, anlaşma sağlayan paydaşlara veya anlaşma sağlayan paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satış yapılıncaya kadar satış işlemi tekrarlanır.” şeklinde değiştirilmiştir. Bu kapsamda satış oturumuna üçte iki çoğunlukla alınan karara katılan paydaşlar ile birlikte katılmak isteyen üçüncü şahısların;

1. Rayiç bedelin yüzde onu (%10) oranında nakit teminatı Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerine yatırmaları ve makbuzu ihale saatine kadar Esenler Belediyesi Kentsel Dönüşüm Ofisi’ne teslim etmeleri,

2. Uygulama Yönetmeliğinin 15/A. maddesinin 13. Fıkrasında geçen “…satıştan önce üçte iki çoğunluk ile alınan kararı kabul edeceklerini ve üçte iki çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmeyi ve yapılacak uygulamanın gerektirdiği diğer belgeleri imzalayacaklarını yazılı olarak beyan etmeleri…” hükmüne istinaden uygulamanın gerektirdiği belgeleri imzalayacaklarını yazılı beyan eden dilekçeyi Esenler Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Başkanlık Bedel Tespit Komisyonumuz tarafından belirlenen arsanın yaklaşık m² değeri 68.000,00 TL (Altmışsekizbin TürkLirası) olup; pay satışı yapılacak olan

– 122237040 El Birliği Hâlinde Mülkiyetli hisse sahiplerine(Kenan ÇALIŞKAN, Veysel ÇALIŞKAN, Fatma BECERİK, Sabiha GARİP, Meliha TOSUN, Semiha ELİGÜL, Mehmet ÇALIŞKAN, Muazzez ÇALIŞKAN, Ayşe ÇENGELOĞLU, Nursen DİK, Ümmühan TÜRKYILMAZ, Ayten DİK, Ömer Faruk BECERİK, Mustafa BECERİK, Ayşe ÇALIŞKAN, Ayşen HIRA, Selma GÖRÜR, Sena ÇALIŞKAN, Cemile DERECİ, Muharrem ÇALIŞKAN, Okan ÇALIŞKAN, Yılmaz ÇALIŞKAN) ait 1/4 hisse payının(41,2175 m²) tahmin edilen tutarı 2.802.790,00 TL (İkimilyonSekizyüzikibinYediyüzdoksan TürkLirası)dır.

İhale Tarihi: 06/12/2023 Saat: 11.00
İhale Yeri: Esenler Belediyesi Başkanlığı/Hizmet Binası -1. Kat Encümen/İhale Odası (Birlik Mah. Mehmet Akif İnan Cad. No:6-8 Esenler/İSTANBUL)