Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Hedeflerimiz

Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi hazırlanmış bir program çerçevesinde belirlenen ve bilimsel kriterlerin ölçü olarak kabul edileceği hedeflere ulaşmak için çalışmalar yapmaktadır. Belirlenen bilimsel çalışma metodolojisi ile ulaşılabilir hedefler tespit edilip, gerçekleştirilmeleri için yeterli kadro, ekipman ve zihni donanımla hareket edilecektir.

Bu mülahazalar çerçevesinde hedeflerimiz; Prof. Dr. Sadettin Şehir Düşünce Merkezi Bilim Kurulu tarafından oluşturulacaktır.

Hedeflerimiz; şehre dair kalıcı düşünceler ve çözümler üretmek, kent meselelerine yaklaşırken geleneğin birikimi ile gelecek arasında sağlam bir bağ kurmak, bugüne değin üretilen bütün değer ve birikimlere önyargılı yaklaşmadan var olanı bir olgu olarak görüp bu müktesebattan istifade ederek üretimlerde bulunmaktır.

Ayrıca, kent hayatına insan ölçeğinde yaklaşıp sosyal süreçleri hesaba katarak yaklaşımlar geliştirmek, üretilen düşünceleri uygulama sahasına geçirecek çalışmalar yapmak ve Esenler için bir sosyal kentsel dönüşüm projesi hazırlayarak uygulamaya koyup, Esenler Kent Kimliği oluşturmak gayemiz arasında yer almaktadır.