Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Hakkımızda

Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi, Esenler Belediyesi tarafından kurulan, alanında bir ilk olarak 2012 yılında hayata geçirilen, akademik bilgi ve kentsel uygulamaları bir araya getiren, şehre dair çalışmalar yürüten bir düşünce platformudur. Kent hayatına, insan ölçeğinde yaklaşıp sosyal süreçleri hesaba katarak yaklaşımlar geliştirmek, üretilen ulusal ve uluslararası projeleri uygulama sahasına geçirecek çalışmalar yapmak, tüm çalışmalarını akademi ve şehir yönetimi iş birliğiyle yürütmek merkezin ana hedefidir.

Şehircilik çalışmalarının yürütüldüğü bu merkezde bir bilim kurulunun liderliğinde; atölye çalışmaları, sempozyumlar, paneller, çalıştaylar, projeler vb. etkinlikler örgütlenmekte ve yürütülmektedir. Çalışmalar örnek teşkil edecek şehirlere teknik inceleme amacıyla geziler (Barcelona, Astana, Abu Dabi, Dubai, Beyrut vb.) düzenlenmekte, ayrıca bu çalışmaların paralelinde bir şehircilik literatürü oluşturmak adına yayınlar hazırlanmaktadır.

Faaliyet alanı genişleyen merkez, 2020 senesinde 15 Temmuz Millet Bahçesi’ndeki yeni çalışma ofisine taşınmıştır. Bu merkezde şehircilik üzerine hazırlanmış yaklaşık 2800 kitabın bulunduğu bir Şehir Kitaplığı, Toplantı Odaları ve Şehircilik Çalışmaları Ofisleri bulunmaktadır. Şehircilik alanında ulusal ve uluslararası hibe ve fon programları, yarışmalar, kongreler ve diğer çalışmaları takip ederek Esenler ilçesine fayda sağlayacak her türlü etkinliğe dâhil olmak da merkezin bir başka misyonudur.

Faaliyete başladığı günden bu yana yaklaşık 141 fakülteden 471 akademisyenle ortak çalışma gerçekleştirmiştir ve bu ortak çalışmalar gün geçtikçe çoğalmaktadır. Ayrıca bu süre zarfında 25 adet atölye çalışması yürütülmüş, 5’i şehircilik rehberi olmak üzere 27 yayın çıkarılmış, 7 adet yüksek lisans ve doktora tezine destek sağlanmıştır. 19. sayısını çıkardığımız Şehir ve Düşünce Dergisi ve diğer yayınlarımız matbu ve dijital olarak ücretsiz bir şekilde okuyuculara sunulmuştur. Yayınlarımız; kamu kurumları, şehircilik alanında çalışma yapan sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, kütüphaneler, yazar ve akademisyenler ile araştırmacılardan oluşan 2 bine yakın kişi ve noktaya abone usulü ile ücretsiz olarak gönderilmektedir.

Bunun yanında kaynak olarak kullanmak için talep eden kurum ve kuruluşların da bu talepleri karşılanmaktadır. Şehre dair kalıcı çözümler üretmek üzere çalışmalarına devam eden merkezimiz; Geleceğin Şehri, Uluslararası Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi, Şehir ve Salgın ana temalı III. Şehir Yazarları ve Akademisyenleri Toplantıları vb. ulusal ve uluslararası bir dizi etkinlik organize ederek bilim insanlarını bir araya getirmektedir.